Įeiti
Publikuota: 2013.09.26. Atnaujinta: 2013.09.26

Komisijos Posėdis


9:30 val.

1. Dėl akcinės bendrovės „Panevėžio energija“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo ir karšto vandens kainos dedamųjų.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Roma Skliaustienė
Dalyvauja: Panevėžio miesto savivaldybės, Panevėžio rajono savivaldybės, Rokiškio rajono savivaldybės, Kėdainių rajono savivaldybės, Kupiškio rajono savivaldybės, Pasvalio rajono savivaldybės, Zarasų rajono savivaldybės, AB „Panevėžio energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 2 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 1 priedas [ žiūrėti ] , 2 priedas [ žiūrėti ] , 3 priedas [ žiūrėti ] ,  4 priedas [ žiūrėti ] , 5 priedas [ žiūrėti ] , 6 priedas [ žiūrėti ] , 7 priedas [ žiūrėti ] , 8 priedas [ žiūrėti ] .

2. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ šilumos kainos dedamųjų.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Pranciška Gudžinskaitė
Dalyvauja: Vilkaviškio rajono savivaldybės, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

3. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Raseinių šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Asta Rimkevičiūtė
Dalyvauja: Raseinių rajono savivaldybės, UAB „Raseinių šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 1 priedas [ žiūrėti ] , 2 priedas [ žiūrėti ] , 3 priedas [ žiūrėti ] .                     

4. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Birštono šiluma“ 2013 metų investicijų.
Pranešėjas – Kainų ir investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Birštono savivaldybės, UAB „Birštono šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ 2014-2015 metų investicijų.
Pranešėjas – Kainų ir investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Vilniaus miesto savivaldybės, UAB „Vilniaus energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

6. Dėl AB „Amber Grid“, AB „Lietuvos dujos“ ir AB Agrofirma „Josvainiai“ teikiamų paslaugų minimalių kokybės lygių nustatymo.
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyr. specialistas Rimas Valungevičius
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, AB „Amber Grid“, AB „Lietuvos dujos“, AB agrofirma „Josvainiai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 2 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 3 nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

7. Dėl LITGRID AB perdavimo paslaugos kainos viršutinės ribos perskaičiavimo 2014 metams.
Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja Zita Adomaitienė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Lietuvos pramoninkų konfederacijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, LITGRID AB, AB LESTO atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

8. Dėl Anton Mileiko ir AB LESTO ginčo sprendimo išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka.
Pranešėja – Elektros skyriaus vyr. specialistė Viktorija Petkutė
Dalyvauja: Anton Mileiko, AB LESTO
Posėdžio medžiaga neskelbiama. Papildomi klausimai

9. Dėl centralizuoto šilumos tiekimo įmonių investicijų į šilumos perdavimo tinklus, planuojamų įgyvendinti su ES struktūrinių fondų parama.
Pranešėjas - Kainų ir investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Marijampolės savivaldybės, Mažeikių rajono savivaldybės, Kauno miesto savivaldybės, Panevėžio rajono savivaldybės, UAB „Litesko", UAB „Mažeikių šilumos tinklai", AB „Kauno energija", VšĮ „Velžio komunalinis ūkis" atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , lyginamasis variantas [ žiūrėti ] , 2 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 3 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 4 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 5 nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

10. Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 10 kW ir ne didesnė kaip 1000 kW, dalyvių patvirtinimo.
Pranešėja: Teisės skyriaus vyr. specialistė Rimgailė Baliūnaitė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimas [ žiūrėti ] .

11. Dėl energetikos veiklos licencijos uždarajai akcinei bendrovei „Prienų energija“ pakeitimo.
Pranešėja: Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: Prienų rajono savivaldybės, Trakų rajono savivaldybės, UAB „Prienų energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] , priedas [ žiūrėti ] .

12. Dėl elektros energijos gamybos rinkos tyrimo termino pratęsimo.
Pranešėjas: Rinkų tyrimų ir statistikos vyr. specialistas Audrius Jurkūnas
Dalyvauja:  Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

13. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. O3-123 „Dėl elektros energijos, pagamintos termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse, supirkimo kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėjas: Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus vyr. specialistas Tomas Milašauskas
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 2013 m. rugsėjo 13 d. pažyma [ žiūrėti ] , derinimo pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] , lyginamasis variantas [ žiūrėti ] .

14. Kiti klausimai

Komisijos pirmininkė                                                                                                 Diana Korsakaitė