Įeiti
Publikuota: 2013.10.15. Atnaujinta: 2013.10.15

Komisijos Posėdis


13:30 val.

1. Dėl akcinės bendrovės LESTO investicijų projektų „110/10 kV Kapsų transformatorių pastotės rekonstrukcija“, „110/10 kV Odos transformatorių pastotės rekonstrukcija“ derinimo.
Pranešėja – Elektros skyriaus vyr. specialistė Eglė Varanavičiūtė
Dalyvauja: Finansų ministerijos, AB LESTO atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 nutarimo projektas [ žiūrėti ] , 2 nutarimo projektas [ žiūrėti ] . 

2. Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų pakeitimo.
Pranešėja – Teisės skyriaus vyr. specialistė Rimgailė Baliūnaitė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Konkurencijos tarybos, Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos, LITGRID AB, AB LESTO atstovai bei kiti asmenys, kurie teikė pastabas projektui.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , derinimo pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

3. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimo  Nr. O3-121 „Dėl Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėjas – Skundų skyriaus vyr. specialistas  Tautvydas Puidokas
Dalyvauja: Aplinkos ministerijos, Energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Valstybinės energetikos inspekcijos, Vartotojų asociacijos, Savivaldybių asociacijos, Šilumos tiekėjų asociacijos, asociacijos ,,Lietuvos butų ūkis“, Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų, Lietuvos energetikos instituto atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , derinimo pažyma [ žiūrėti ] , nutarimo projekto lyginamasis variantas [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

4. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Varėnos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų derinimo.
Pranešėja –  Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Vilma Davulienė
Dalyvauja: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Varėnos rajono savivaldybės, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, UAB „Varėnos vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 priedas [ žiūrėti ] , 2 priedas [ žiūrėti ] , 3 priedas [ žiūrėti ] , 4 priedas [ žiūrėti ] , 5 priedas [ žiūrėti ] , 6 priedas [ žiūrėti ] , 7 priedas [ žiūrėti ] , 8 priedas [ žiūrėti ] , 9 priedas [ žiūrėti ] , 10 priedas [ žiūrėti ] , 11 priedas [ žiūrėti ] , 12 priedas [ žiūrėti ] ,  nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų derinimo.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Indrė Musvicienė
Dalyvauja: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Vilniaus rajono savivaldybės, Vilniaus miesto savivaldybės, Švenčionių rajono savivaldybės, Šalčininkų rajono savivaldybės, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, UAB „Vilniaus vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , 1 priedas [ žiūrėti ] , 2 priedas [ žiūrėti ] , 3 priedas [ žiūrėti ] , 4 priedas [ žiūrėti ] ,  5 priedas [ žiūrėti ] ,  6 priedas [ žiūrėti ] , 7 priedas [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] . Papildomas klausimas

6. Dėl šilumos tiekimo licencijos uždarajai akcinei bendrovei „Litesko“ pakeitimo.
Pranešėja – Kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: Biržų rajono savivaldybės, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma [ žiūrėti ] , patikros lapas [ žiūrėti ] , nutarimo projektas [ žiūrėti ] .

Komisijos pirmininkė                                                                                                               Diana Korsakaitė

Kilus klausimams, kreipkitės į Bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialistę Eleną Smilginaitę, tel. (8 5) 2506181.