Įeiti
Publikuota: 2015.03.26. Atnaujinta:

Komisijos posėdis


2015-04-02

9:30 val.

1. Dėl AB „Klaipėdos energija“ 2011−2014 metų investicijų.
Pranešėjas – Šilumos skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Klaipėdos miesto savivaldybės, AB „Klaipėdos energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas, lyginamasis variantas, 3 nutarimo projektas

2. Dėl UAB „Anykščių šiluma“ 2014 metų investicijų.
Pranešėjas – Šilumos skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Anykščių rajono savivaldybės, UAB „Anykščių šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

3. Dėl elektros energijos nepriklausomo tiekėjo licencijos Nr. L1-NET-29 UAB „Alpiq energija Lietuva“ galiojimo panaikinimo.
Pranešėja – Elektros skyriaus vyr. specialistė Živilė Golubevė
Dalyvauja: Alpiq Energy SE atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas

4. Dėl elektros energijos nepriklausomo tiekėjo licencijos Nr. L1-57 (NET) UAB „EFT Lithuania“ galiojimo panaikinimo.
Pranešėja – Elektros skyriaus vyr. specialistė Živilė Golubevė
Dalyvauja: UAB „EFT Lithuania“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

5. Dėl pažeidimų vykdant reguliuojamą veiklą gamtinių dujų ir elektros energetikos sektoriuose nustatymo.
Pranešėja – Elektros skyriaus vyr. specialistė Živilė Golubevė
Dalyvauja: AB „Achema“, AB „Akmenės cementas, Alpiq Energy SE, UAB „Marisa“, UAB „Nordic Power Management“, UAB „Kardos“, UAB „Vakarų techninė tarnyba“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

6. Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos valstybės įmonei „Visagino energija“.
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė
Dalyvauja: Ūkio ministerijos, Visagino miesto savivaldybės, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, VĮ „Visagino energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

7. Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos UAB „Ukmergės vandenys“.
Pranešėjas – Vandens skyriaus vyresn. specialistas Giedrius Blagnys
Dalyvauja: Ukmergės rajono savivaldybės, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, UAB „Ukmergės vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

8. Dėl Komisijos 2013 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. O3-316 „Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo bei dėl Komisijos 2014 m. lapkričio 20 d. nutarimo Nr. O3-897 „Dėl AB „Klaipėdos nafta“ ilgalaikio turto, naudojamo gamtinių dujų skystinimo veikloje, nusidėvėjimo normatyvų derinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja Irena Burdulytė
Dalyvauja: AB „Amber Grid“, AB „Lietuvos dujos“, AB „Klaipėdos nafta“, UAB „Intergas“, UAB „Fortum Heat Lietuva“, UAB „Druskininkų dujos“, UAB agrofirma „Josvainiai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, derinimo pažyma, 1 nutarimo projektas, lyginamasis variantas, 2 nutarimo projektas

9. Dėl naudojimosi UAB „Druskininkų dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių derinimo.
Pranešėjas – Dujų skyriaus patarėjas Justas Černiauskas
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, UAB „Druskininkų dujos“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, derinimo pažyma, nutarimo projektas, priedas

10. Kiti klausimai.​

 

Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Martyną Alionytę-Steblecovienę, tel. (8 5) 239 7820.