Įeiti
Publikuota: 2015.04.09. Atnaujinta: 2015.04.09

Komisijos posėdis


2015-04-16

9:30 val.


1. Dėl elektros energijos nepriklausomo tiekėjo licencijos Nr. L1-NET-52 UAB „ELS Energija“ galiojimo panaikinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Elektros skyriaus vyr. specialistė Živilė Golubevė
Dalyvauja: UAB „ELS Energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, 1 priedas, 2 priedas

2. Dėl AB „Lifosa“ šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Vilija Janickienė
Dalyvauja: AB „Lifosa“, AB „Panevėžio energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

3. Dėl gamtinių dujų tiekimo rinkos tyrimo termino pratęsimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja Eglė Paipolienė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Konkurencijos tarybos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos dujų asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, AB „Achema“ atstovai, AB agrofirmos „Josvainiai“, AB „Lietuvos dujų tiekimas“, UAB „Druskininkų dujos“, UAB „Dujotekana“, UAB „Fortum Heat Lietuva“, UAB „Haupas“, UAB „Intergas“, UAB Kauno termofikacijos elektrinės, UAB „Grata group“, UAB „Litgas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

4. Dėl Komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo.
Pranešėjas – Dujų skyriaus patarėjas Justas Černiauskas
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, AB „Litgrid“, AB „Lesto“, AB „Amber Grid“, AB „Lietuvos dujos“, AB „Klaipėdos nafta“, AB „Lietuvos energijos gamyba“, AB „Vilniaus energija“, AB „Panevėžio energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, derinimo pažyma, nutarimo projektas

5. Dėl AB „Lesto“ teikiamų paslaugų, susijusių su elektros energijos persiuntimu ir tiekimu, įkainių derinimo.
Pranešėja – Elektros skyriaus vyr. specialistė Anastasija Skunčikaitė
Dalyvauja: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, AB „Lesto“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

6. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. O3-47 patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos darbo reglamento pakeitimo.
Pranešėjas – Teisės skyriaus vyr. specialistas Augustas Muliarčikas
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, lyginamasis variantas

7. Kiti klausimai.

 Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Martyną Alionytę-Steblecovienę, tel. (8 5) 239 7820. ​