Įeiti
Publikuota: 2015.04.16. Atnaujinta: 2015.04.21

Komisijos posėdis


2015-04-23

9:30 val.

1. Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos UAB „Šiaulių vandenys“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vedėja Indrė Musvicienė
Dalyvauja: Šiaulių miesto savivaldybės, Šiaulių rajono savivaldybės, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, UAB „Šiaulių vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

2. Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos UAB „Jonavos vandenys“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Vandens skyriaus vyresn. specialistas Giedrius Blagnys
Dalyvauja: Jonavos rajono savivaldybės, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, UAB „Jonavos vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo pojektas

3. Dėl elektros energijos nepriklausomo tiekimo licencijos Nr. L1-68 (NET) UAB „LIT Energo“ galiojimo panaikinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Elektros skyriaus vyr. specialistė Živilė Golubevė
Dalyvauja: UAB „LIT Energo“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

4. Dėl UAB Kauno termofikacijos elektrinės ir UAB „Litgas“ ginčo sprendimo išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka. KLAUSIMO SVARSTYMAS ATIDĖTAS.
Pranešėja – Teisės skyriaus vyr. specialistė Milda Zabarskienė
Dalyvauja: UAB Kauno termofikacijos elektrinės, UAB „Litgas“ atstovai.

Papildomi klausimai:

5. Dėl AB „Klaipėdos energija“ šilumos ir karšto vandens kainos dedamųjų.
Pranešėja – Šilumos skyriaus patarėja Ramunė Zailskienė
Dalyvauja: AB „Klaipėdos energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, 1 priedas, 2 priedas

6. Kiti klausimai.Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Martyną Alionytę-Steblecovienę, tel. (8 5) 239 7820.