Įeiti
Publikuota: 2015.09.03. Atnaujinta:

Komisijos posėdis


2015-09-10

9:30 val.

1. Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos Jotainių socialinės globos namams išdavimo.
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Lina Jakimčikienė
Dalyvauja: Panevėžio rajono savivaldybės, Jotainių socialinės globos namų atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

2. Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos uždarajai akcinei bendrovei „Skuodo vandenys“ išdavimo.
Pranešėjas – Vandens skyriaus vyr. specialistas Dmitrij Badrin
Dalyvauja: Skuodo rajono savivaldybės, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, UAB „Skuodo vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

3. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo.
Pranešėja – Šilumos skyriaus vyr. specialistė Laura Sinkevičienė
Dalyvauja: Kaišiadorių rajono savivaldybės, UAB „Kaišiadorių šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

4. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo.
Pranešėja – Šilumos skyriaus vyr. specialistė Laura Sinkevičienė
Dalyvauja: Skuodo rajono savivaldybės, UAB „Skuodo šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

5. Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 10 kW iki 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo, sustabdymo.
Pranešėja – Atsinaujinančių išteklių skyriaus vedėja Jūratė Pravalackaitė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos, AB „Lesto“ atstovai, aukciono dalyviai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas

6. Dėl UAB „Tauragės šilumos tinklai“ reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimo. 
Pranešėja – Teisės skyriaus vyr. specialistė Daiva Sandaitė
Dalyvauja: UAB „Tauragės šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

7. Dėl UAB „Matuizų plytinė“ reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimo.
Pranešėjas – Teisės skyriaus patarėjas Povilas Kazlauskas
Dalyvauja: UAB „Matuizų plytinė“ atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

8. Dėl AB „Jonavos šilumos tinklai“ reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimo.
Pranešėjas – Teisės skyriaus patarėjas Povilas Kazlauskas
Dalyvauja: AB „Jonavos šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

9. Dėl AB „Šiaulių energija“ reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimų.
Pranešėja – Teisės skyriaus vyr. specialistė Daiva Sandaitė
Dalyvauja: AB „Šiaulių energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

10. Dėl UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimo.
Pranešėja – Teisės skyriaus vyresn. specialistė Liucija Kazakevičiūtė
Dalyvauja: UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

11. Dėl VĮ „Visagino energija“ reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimo.
Pranešėja – Teisės skyriaus vyr. specialistė Daiva Sandaitė
Dalyvauja: VĮ „Visagino energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

12. Dėl UAB „Šilutės šilumos tinklai“ reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimo.
Pranešėja – Teisės skyriaus vyresn. specialistė Liucija Kazakevičiūtė
Dalyvauja: UAB „Šilutės šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

13. Dėl UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimo.
Pranešėja – Teisės skyriaus vyresn. specialistė Liucija Kazakevičiūtė
Dalyvauja: UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

14. Dėl UAB „Plungės bioenergija“ reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimo.
Pranešėja – Teisės skyriaus vyresn. specialistė Liucija Kazakevičiūtė
Dalyvauja: UAB „Plungės bioenergija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

15. Dėl UAB „Fortum Švenčionių energija“ reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimo.
Pranešėja – Teisės skyriaus patarėja Raimonda Ragelytė
Dalyvauja: UAB „Fortum Švenčionių energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

16. Dėl VšĮ „Velžio komunalinis ūkis“ reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimo.
Pranešėjas – Teisės skyriaus patarėjas Povilas Kazlauskas
Dalyvauja: VšĮ „Velžio komunalinis ūkis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

17. Dėl UAB „Skuodo šiluma“ reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimo.
Pranešėja – Teisės skyriaus vyr. specialistė Daiva Sandaitė
Dalyvauja: UAB „Skuodo šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

18. Kiti klausimai.

 

 

 

Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyresn. specialistę Šarūnę Bučiūtę, tel. (8 5) 239 7820.