Įeiti
Publikuota: 2015.09.22. Atnaujinta: 2015.09.23

Komisijos posėdis


2015-09-29

9:30 val.

1. Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos UAB „Šakių vandenys“ išdavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: Šakių rajono savivaldybės, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, UAB „Šakių vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

2. Dėl AB „Jonavos šilumos tinklai“ 2014–2016 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos skyriaus vyresn. specialistas Domantas Rimkus
Dalyvauja: Jonavos savivaldybės, AB „Jonavos šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

3. Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2015 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos skyriaus vyresn. specialistas Domantas Rimkus
Dalyvauja: Druskininkų savivaldybės, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

4. Dėl UAB „Radviliškio šiluma“ 2014−2015 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Radviliškio rajono savivaldybės, UAB „Radviliškio šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

5. Dėl 2015 metais UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ išnuomoto uždarajai akcinei bendrovei „Litesko“ turto. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Kazlų Rūdos savivaldybės, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

6. Dėl UAB „ENG“ (Pasvalyje) šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Vilija Janickienė
Dalyvauja: UAB „ENG“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas

7. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-230 „Dėl Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Atsinaujinančių išteklių skyriaus vyr. specialistė Lina Milkevičiūtė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, Lietuvos biodujų asociacijos, AB „Lietuvos dujos“, AB „Amber Grid“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, lyginamasis variantas, priedas

8. Dėl AB „Lietuvos dujos“ planinio patikrinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja Eglė Paipolienė
Dalyvauja: AB „Lietuvos dujos“, UAB „KPMG Baltics“ atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

9. Dėl AB „Amber Grid“ planinio patikrinimo. APSVARSTYTA
Pranešėja – Dujų skyriaus patarėja Eglė Paipolienė
Dalyvauja: AB „Amber Grid“, UAB „KPMG Baltics“ atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

Papildomi klausimai:

10. Dėl AB „Kauno energija“ 2013−2015 metų investicijų. APSVARSTYTA
Pranešėjas – Šilumos skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Kauno miesto savivaldybės, Kauno rajono savivaldybės, Jurbarko rajono savivaldybės, AB „Kauno energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, lyginamasis variantas, 2 nutarimo projektas, 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas

11. Kiti klausimai.

 

 

Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyresn. specialistę Šarūnę Bučiūtę, tel. (8 5) 239 7820.