Įeiti
Publikuota: 2017.08.03. Atnaujinta: 2017.08.09

Komisijos posėdis


2017-08-10

9:30 val.

 

1. ​ Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. kovo 2 d. nutarimo Nr. O3-48 „Dėl reikalavimų Gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėms patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyr. specialistas Ignas Kazakevičius
Dalyvauja: AB „Amber Grid“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

2. Dėl akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo pakeitimo derinimo.
Pranešėja – Elektros skyriaus patarėja Lina Milkevičiūtė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Konkurencijos tarybos, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos, Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijos, AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, 1 priedas, 2 priedas

3. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo.
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė ​Asta Rimkevičiūtė
Dalyvauja: Neringos savivaldybės, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, UAB „Neringos vanduo“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

4. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėja –​ Ekonominės analizės skyriaus vyr. specialistė Alma Montrimė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, AB „Panevėžio energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, derinimo pažyma, nutarimo projektas, lyginamasis variantas

5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Autoidėja“ šilumos gamybos kainos dedamųjų (papildomas klausimas).
Pranešėja –​ Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Vilija Janickienė
Dalyvauja: UAB „Autoidėja“, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

6. Dėl akcinės bendrovės „Simega“ šilumos gamybos (produkto) bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo ir 2015 metų investicijų derinimo.
Pranešėja –​ Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Vilija Janickienė
Dalyvauja: AB „Panevėžio energija“, AB „Simega“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas, priedas

7. Kiti klausimai.​

 

 

Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, tel. (8 5) 239 7820.