Įeiti
Publikuota: 2017.10.05. Atnaujinta:

Komisijos posėdis


2017-10-12

13:30 val.

1. Dėl gamtinių dujų tiekimo veiklos licencijų UAB „Stella Vitae“, UAB „Dolaurus“, UAB „Energijos tiekimo centras“, „Nordarsi“ OÜ, UAB „Energijos prekyba“ galiojimo panaikinimo.
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyresn. specialistas Justas Valaitis
Dalyvauja: „Nordarsi“ OÜ, UAB „Dolaurus“, UAB „Energijos prekyba“, UAB „Energijos tiekimo centras“, UAB „Stella Vitae“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas, 3 nutarimo projektas, 4 nutarimo projektas, 5 nutarimo projektas

2. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Tvarkyba“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo.
Pranešėja – Vandens skyriaus vyr. specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: Šalčininkų rajono savivaldybės, UAB „Tvarkyba“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

3. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šakių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo. ATIDĖTA
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė
Dalyvauja: Šakių rajono savivaldybės, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, UAB „Šakių vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

4. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės šiluma“ šilumos kainos dedamųjų.
Pranešėja – Šilumos skyriaus vyr. specialistė Eglė Goculenko
Dalyvauja: Ukmergės rajono savivaldybės, UAB „Ukmergės šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo bei karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo.
Pranešėja – Šilumos skyriaus vyr. specialistė Gražina Lukoševičienė
Dalyvauja: Biržų rajono savivaldybės, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas, priedas

6. Dėl ginčo tarp uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vėjas“ ir akcinės bendrovės „Litgrid“ nagrinėjimo.
Pranešėjas – Teisės skyriaus vyr. specialistas Povilas Šalaševičius
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

7. Dėl vartojimo ginčo tarp N. A. ir UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ nagrinėjimo.
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyresn. specialistė Elmyra Jakovlevaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

8. Kiti klausimai.

Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, tel. (8 5) 239 7820.