Įeiti
Publikuota: 2017.10.19. Atnaujinta: 2017.10.26

Komisijos posėdis


​2017-10-26

9:30 val.


 

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų šiluma“ šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo. ATIDĖTA
Pranešėja – Šilumos skyriaus vyr. specialistė Eglė Goculenko
Dalyvauja: Širvintų rajono savivaldybės, UAB „Širvintų šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas, 3 nutarimo projektas, 1 priedas, 2 priedas

1. Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos šilumos kainos dedamųjų nustatymo bei valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano.
Pranešėja – Šilumos skyriaus vyr. specialistė Gražina Lukoševičienė
Dalyvauja: Kaišiadorių rajono savivaldybės, Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas

2. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo bei karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo.
Pranešėja – Šilumos skyriaus vyr. specialistė Gražina Lukoševičienė
Dalyvauja: Šilalės rajono savivaldybės, UAB „Šilalės šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas, priedas

3. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo bei valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano.
Pranešėja – Šilumos skyriaus vyr. specialistė Laura Sinkevičienė
Dalyvauja: Šilutės rajono savivaldybės, UAB „Šilutės šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas

4. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ 2010, 2015, 2017 metų investicijų.
Pranešėjas – Šilumos skyriaus vyr. specialistas Domantas Rimkus
Dalyvauja: Kelmės rajono savivaldybės, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas, lyginamasis variantas, 1 priedas, 2 priedas

5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo.
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė
Dalyvauja: Mažeikių rajono savivaldybės, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, UAB „Mažeikių vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

6. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „KARDOS“ nepriklausomo elektros energijos tiekimo licencijos Nr. L1-76 (NET) galiojimo panaikinimo.
Pranešėja – Elektros skyriaus vyresn. specialistė Milda Budreckaitė
Dalyvauja: UAB „KARDOS“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

7. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Literma“ pažeidimo (dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje ir Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2013 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. O3-432 „Dėl Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ 31 punkte numatytos pareigos pažeidimo) vykdant Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos reguliuojamą veiklą.
Pranešėja – Teisės skyriaus patarėja Aleksandra Prokopjeva
Dalyvauja: UAB „Literma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

8. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Varėnos dujos“ pažeidimo dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje ir Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2013 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. O3-432 „Dėl Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ 31 punkte numatytos pareigos pažeidimo) vykdant Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos reguliuojamą veiklą.
Pranešėja – Teisės skyriaus patarėja Aleksandra Prokopjeva
Dalyvauja: UAB „Varėnos dujos“ atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

9. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Matuizų plytinė“ pažeidimo (dėl metinio ataskaitų rinkinio už 2016 metus nepateikimo) vykdant Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos reguliuojamą veiklą.
Pranešėjas – Teisės skyriaus vyr. specialistas Augustinas Raudonis
Dalyvauja: UAB „Matuizų plytinė“ atstovai.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

10. Dėl vartojimo ginčo tarp Ž. Č. ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo.
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyresn. specialistė Elmyra Jakovlevaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

11. Dėl vartojimo ginčo tarp V. S. ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo.
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyresn. specialistė Elmyra Jakovlevaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. ATIDĖTA
Pranešėja – Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistė Olgita Baužienė

12. Kiti klausimai.Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, tel. (8 5) 239 7820.