Įeiti
Publikuota: 2017.11.03. Atnaujinta: 2017.11.10

Komisijos posėdis


2017-11-10

9.30 val.

1. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Aukštaitijos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo.
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė
Dalyvauja: Panevėžio miesto savivaldybės, Panevėžio rajono savivaldybės, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, UAB „Aukštaitijos vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

2. Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų keitimo poreikio.
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė
Dalyvauja: Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Visagino savivaldybės, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, VĮ „Visagino energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

3. Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo.
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė
Dalyvauja: Klaipėdos miesto savivaldybės, Klaipėdos rajono savivaldybės, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, AB „Klaipėdos vanduo“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

4. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. O3E-314 „Dėl 2016 metų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų vidutinių lyginamųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklių“ pakeitimo.
Pranešėjas – Ekonominės analizės skyriaus vyr. specialistas Giedrius Blagnys
Dalyvauja: Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, AB „Klaipėdos vanduo“, UAB „Kauno vandenys“, UAB „Vilniaus vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „ENG“ (Garliavoje) šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo.
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Vilija Janickienė
Dalyvauja: AB „Kauno energija“, UAB „ENG“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

6. Dėl uždarosios akcinės bendrovės BALTPOOL taikomų įkainių už energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamas paslaugas energijos išteklių biržos dalyviams, prekiaujantiems biokuro biržoje, derinimo.
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vedėjas Matas Taparauskas
Dalyvauja: BALTPOOL UAB atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

7. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinės ribos koregavimo 2018 metams (papildomas klausimas).
Pranešėja – Dujų skyriaus vyr. specialistė Lina Karpavičiūtė
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, AB „Orlen Lietuva“, UAB „Intergas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

8. Dėl AB agrofirmos „Josvainiai“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinės ribos 2018 metams koregavimo (papildomas klausimas).
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyr. specialistas Ignas Kazakevičius
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, AB agrofirmos „Josvainiai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

9. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-230 „Dėl Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo (
papildomas klausimas).
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyresn. specialistas Justas Valaitis
Dalyvauja: Energetikos ministerijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, AB agrofirmos „Josvainiai“, AB „Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Fortum Heat Lietuva“, UAB „Intergas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, derinimo pažyma, nutarimo projektas, lyginamasis variantas

10. Dėl gamtinių dujų tiekimo licencijos Alpiq Energy SE išdavimo (papildomas klausimas).
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyresn. specialistas Justas Valaitis
Dalyvauja: Alpiq Energy SE atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

11. Dėl vartojimo ginčo tarp R. B. ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ nagrinėjimo.
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus patarėja Sandra Grabauskaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinės procedūros tvarka šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

12. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (
papildomas klausimas).
Pranešėja – Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistė Olgita Baužienė
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

13. Kiti klausimai.
Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, tel. (8 5) 239 7820.