Įeiti
Publikuota: 2018.01.11. Atnaujinta: 2018.01.17

Komisijos posėdis


2018-01-18

9:30 val.

 

1. Dėl nepriklausomo elektros energijos tiekimo leidimo uždarajai akcinei bendrovei „Mažasis energijos skirstymo operatorius“ išdavimo (papildomas klausimas).
Pranešėja – Elektros skyriaus vyresn. specialistė Milda Budreckaitė
Dalyvauja: UAB „Mažasis energijos skirstymo operatorius“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

2. Dėl AB LITGRID investicijų projekto „330 kV Bitėnų SP išplėtimas į 330/110/10 kV Bitėnų TP (II etapas) ir 110 kV EPL Pagėgiai-Bitėnai statyba“ derinimo (papildomas klausimas).
Pranešėjas – Elektros skyriaus vyriausiasis specialistas Darius Juškaitis
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, LITGRID AB atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

3. Dėl leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo aprašo patvirtinimo.
Pranešėjas – Elektros skyriaus vyresnysis specialistas Viktoras Asačiovas
Dalyvauja: AB „Energijos skirstymo operatorius“, LITGRID AB atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, derinimo pažyma, nutarimo projektas

4. Dėl gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2017–2026 m.) tinklo plėtros plano.
Pranešėjas – Dujų skyriaus vyriausiasis specialistas Ignas Kazakevičius
Dalyvauja: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, AB „Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Klaipėdos nafta“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, 1 priedas, 2 priedas

5. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. O3E-517 „Dėl Energijos išteklių rinkos įstatyme įtvirtinto įpareigojimo biokurą įsigyti energijos išteklių biržoje vykdymo 2016 m.“ klaidos ištaisymo.
Pranešėja – Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausioji specialistė Renata Bartašiūtė-Černevičė
Dalyvauja: UAB „Ignalinos šilumos tinklai“, UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, lyginamasis variantas

6. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo.
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Asta Rimkevičiūtė
Dalyvauja: Rokiškio rajono savivaldybės, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, UAB „Rokiškio vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

7. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos derinimo.
Pranešėja – Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė
Dalyvauja: Visagino savivaldybės, UAB „Visagino būstas“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

8. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Tvarkyba“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo.
Pranešėja – Vandens skyriaus vyriausioji specialistė Vida Žilėnienė
Dalyvauja: Šalčininkų rajono savivaldybės, UAB „Tvarkyba“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

9. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų.
Pranešėja – Vandens skyriaus vedėja Indrė Musvicienė
Dalyvauja: Šalčininkų rajono savivaldybės, Švenčionių rajono savivaldybės, Vilniaus miesto savivaldybės, Vilniaus rajono savivaldybės, Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos, UAB „Vilniaus vandenys“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

10. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija“ šilumos kainos dedamųjų.
Pranešėja – Šilumos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Lukoševičienė
Dalyvauja: Joniškio rajono savivaldybės, UAB „Fortum Joniškio energija“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas

11. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo bei valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo darbų plano 2018–2022 metams.
Pranešėja – Šilumos skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Goculenko
Dalyvauja: Pakruojo rajono savivaldybės, UAB „Pakruojo šiluma“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, 1 nutarimo projektas, 2 nutarimo projektas

12. Dėl uždarosios akcinės bendrovės Tauragės šilumos tinklų 2018−2019 metų investicijų (papildomas klausimas).
Pranešėjas – Šilumos skyriaus vyriausiasis specialistas Domantas Rimkus
Dalyvauja: Tauragės rajono savivaldybės, UAB Tauragės šilumos tinklų atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, 1 priedas, 2 priedas

13. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2018 metų investicijų.
Pranešėjas – Šilumos skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas
Dalyvauja: Druskininkų savivaldybės, UAB „Litesko“ atstovai.
Posėdžio medžiaga: pažyma, nutarimo projektas, priedas

14. Dėl vartojimo ginčo tarp A. Ž. ir akcinės bendrovės „Vilniaus šilumos tinklai“ nagrinėjimo.
Pranešėja – Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistė Elmyra Jakovlevaitė
Klausimas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka šalims nedalyvaujant.
Posėdžio medžiaga neskelbiama.

15. Kiti klausimai.

 

 

 

 

 

Kilus klausimams, kreipkitės į Veiklos valdymo skyriaus vyr. specialistę Gražiną Songailaitę-Šilinskienę, tel. (8 5) 239 7820. ​