Įeiti
Publikuota: 2014.01.27. Atnaujinta: 2018.10.02

Komisijos nutarimų sąrašas


 

Nutarimus filtruokite pagal kategorijas

  
  
  
  
  
Priedas
  
nutarimas_2018_339.pdfNUTARIMAS DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI“ INVESTICIJOS „BALBIERIŠKIO KATILINĖS 1 MW GALIOS BIOKURO KATILO KEITIMAS Į DU MAŽESNĖS SUMINĖS GALIOS KATILUS“ DERINIMO2018.10.17O3E-339Šiluma
nutarimas_2018_329.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2003 M. GRUODŽIO 22 D. NUTARIMO NR. O3-116 „DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI“ PAKEITIMO IR IŠDĖSTYMO NAUJA REDAKCIJA2018.10.16O3E-329Šiluma
nutarimas_2018_316.pdfNUTARIMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS KAINOS 2019 METAMS NUSTATYMO2018.10.15O3E-316Elektra
nutarimas_2018_317.pdfNUTARIMAS DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS VANDUO“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2018.10.15O3E-317Vanduo
nutarimas_2018_318.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILNIAUS VANDENYS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2018.10.15O3E-318Vanduo
nutarimas_2018_319.pdfNUTARIMAS DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „SIMNO KOMUNALININKAS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2018.10.15O3E-319Vanduo
nutarimas_2018_320.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO LICENCIJOS NR. L7-GVTNT-65 PAKEITIMO2018.10.15O3E-320Vanduo
nutarimas_2018_321.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PAGĖGIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2018.10.15O3E-321Vanduo
nutarimas_2018_322.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NEMENČINĖS KOMUNALININKAS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2018.10.15O3E-322Vanduo
nutarimas_2018_323.pdfNUTARIMAS DĖL PARAMETRŲ, NUSTATYTŲ PAGAL 2016 M. BALANDŽIO 14 D. EUROPOS KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) NR. 2016/631, KURIAME NUSTATOMI GENERATORIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS ENERGIJOS TINKLO REIKALAVIMAI, PATVIRTINIMO2018.10.15O3E-323Elektra
nutarimas_2018_324.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2018 M. LIEPOS 31 D. NUTARIMO NR. O3E-248 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS VISUOMENINIO TIEKIMO LICENCIJOS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „LIETUVOS DUJŲ TIEKIMAS“ IŠDAVIMO“ PAKEITIMO2018.10.15O3E-324Elektra
nutarimas_2018_325.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2007 M. BALANDŽIO 24 D. NUTARIMO NR. O3-29 „DĖL NAUJŲJŲ VARTOTOJŲ SISTEMŲ PRIJUNGIMO PRIE UAB „INTERGAS“ PASKIRSTYMO SISTEMOS ĮKAINIŲ“ 2 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS2018.10.15O3E-325Dujos
nutarimas_2018_306.pdfNUTARIMAS DĖL GINČO TARP VARTOTOJO IR AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ NAGRINĖJIMO2018.10.05O3E-306Dujos
nutarimas_2018_307.pdfNUTARIMAS DĖL VARTOJIMO GINČO TARP VARTOTOJO IR AB „KAUNO ENERGIJA“ NAGRINĖJIMO2018.10.05O3E-307Šiluma
nutarimas_2018_301.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „AUTOIDĖJA“ ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMO2018.10.05O3E-301Šiluma
nutarimas_2018_302.pdfNUTARIMAS DĖL AB „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“ VALDOMO TURTO PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATAVIMO DARBŲ PLANO 2019–2021 METAMS2018.10.05O3E-302Šiluma
nutarimas_2018_303.pdfNUTARIMAS DĖL AB „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO2018.10.05O3E-303Šiluma
nutarimas_2018_304.pdfNUTARIMAS DĖL AB „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“ KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO2018.10.05O3E-304Šiluma
nutarimas_2018_305.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „PRASILA“ IR PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMŲ-ATVIROSIOS KOLONIJOS GINČO NAGRINĖJIMO NE TEISMO TVARKA2018.10.05O3E-305Šiluma
nutarimas_2018_308.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2016 M. BALANDŽIO 11 D. NUTARIMO NR. O3-87 „DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ 2013–2017 METŲ INVESTICIJŲ“ PAKEITIMO2018.10.05O3E-308Šiluma
nutarimas_2018_309.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2017 M. LAPKRIČIO 16 D. NUTARIMO NR. O3E-513 „DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ 2015–2017 METŲ INVESTICIJŲ“ PAKEITIMO2018.10.05O3E-309Šiluma
nutarimas_2018_310.pdfNUTARIMAS DĖL 2016 METAIS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS Į AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ BALANSĄ PERDUOTO TURTO2018.10.05O3E-310Šiluma
nutarimas_2018_311.pdfNUTARIMAS DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ 2018 METŲ INVESTICIJŲ2018.10.05O3E-311Šiluma
nutarimas_2018_312.pdfNUTARIMAS DĖL AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ VALDOMO TURTO PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATAVIMO DARBŲ PLANO2018.10.05O3E-312Šiluma
nutarimas_2018_313.pdfNUTARIMAS DĖL AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO2018.10.05O3E-313Šiluma
nutarimas_2018_314.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBĖS REGULIUOJAMOS GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO VEIKLOS PAJAMŲ IR KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO2018.10.05O3E-314Dujos
nutarimas_2018_315.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2013 M. RUGSĖJO 13 D. NUTARIMO NR. O3-367 „DĖL VALSTYBĖS REGULIUOJAMŲ KAINŲ GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIUJE NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2018.10.05O3E-315Dujos
2018-300.pdfNUTARIMAS DĖL LITGRID AB PERDAVIMO PASLAUGOS KAINOS VIRŠUTINĖS RIBOS 2019 METAMS PERSKAIČIAVIMO2018.10.02O3E-300Elektra
2018-299.pdfNUTARIMAS DĖL PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMŲ-ATVIROSIOS KOLONIJOS REGULIUOJAMOS VEIKLOS NEPLANINIO PATIKRINIMO2018.09.28O3E-299Šiluma
2018-295.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI“ ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SKAIČIAVIMO LAIKOTARPIŲ2018.09.27O3E-295Šiluma
1 - 30Pirmyn