Įeiti
Publikuota: 2017.11.09. Atnaujinta:

Finansinis pajėgumas (2015 m.)


Vadovaudamasi Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6, 4.6 papunkčiu Komisija nustato gamtinių dujų sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinių rodiklių žemutines reikšmes. Aprašo 15 punktas nustato, kad ūkio subjekto finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei jo bendrasis finansinio pajėgumo yra didesnis nei Komisijos nustatyta atitinkamo sektoriaus atitinkamos veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė.

Komisija 2016 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. O3-194 nustatė 2015 metų gamtinių dujų sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinių rodiklių žemutines reikšmes:

1. Tiekimo veiklos – 2,16.

2. Infrastruktūros veiklos – 1,93.

3. Rinkos operatoriaus veiklos – 2,70.