Įeiti

Svarbesni įvykiai


 Naujienas galite filtruoti pagal kategorijas.
  
  
Kategorijos
  
2019-03-14Komisija skelbia elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaitą už 2018 m. IV ketvirtįElektra, Statistika, Informacija ūkio subjektams
2019-03-08Komisijos sprendimas sumažinti elektros energijos skirstymo operatoriaus sąnaudas ir skirti baudą – teisėtasElektra, Informacija ūkio subjektams, Vartotojams, Dėl įmonių kontrolės
2019-03-01Keičiasi elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų įkainiaiElektra, Dėl kainų ir tarifų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2019-02-28Komisija įvertino Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros planą 2018–2027 m.Elektra, Dėl investicijų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2019-02-18Viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono nuostatųElektra, Atsinaujinantys ištekliai, Viešosios konsultacijos
2019-02-15Patvirtinta koordinuoto apkrovų perskirstymo ir kompensacinės prekybos metodika Baltijos regionuiElektra, Dėl teisės aktų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2019-02-14Suderintos AB „Energijos skirstymo operatorius“ investicijosElektra, Dujos, Dėl investicijų, Posėdžio sprendimai (elektra), Posėdžio sprendimai (dujos)
2019-02-12Viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinės formosElektra, Atsinaujinantys ištekliai, Viešosios konsultacijos
2019-02-12Baigtas elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimasElektra, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2019-02-12Pakartotinė viešoji konsultacija dėl energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Komisijoje tvarkos aprašo pakeitimoElektra, Dujos, Šiluma, Viešosios konsultacijos
2019-02-08Pratęsiamas terminas, kada Baltijos šalių prekybos zonose galės veikti keli paskirtieji elektros energijos rinkos operatoriaiElektra, Bendradarbiavimas, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2019-02-08Patvirtintos naujos redakcijos informacijos teikimo taisyklėsElektra, Dujos, Šiluma, Vanduo, Dėl teisės aktų, Posėdžio sprendimai (kita)
2019-02-07UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ – įpareigojimas panaikinti skolą vartotojuiElektra, Vartotojams, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2019-02-01Dėl techninių darbų galimi laikini DSAIS sutrikimaiElektra, Dujos, Atsinaujinantys ištekliai, Šiluma, Vanduo, Informacija ūkio subjektams
2019-01-29Elektros įrenginių perkėlimas: kada už tai moka vartotojas, kada – įmonė?Elektra, Vartotojams, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2019-01-29Vartotojų pareiga – reguliariai deklaruoti ir apmokėti už suvartotą elektros energijąElektra, Vartotojams, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2019-01-282013–2019 m. elektros energijos ir gamtinių dujų kainų pokyčio apžvalgaElektra, Dujos, Informacija ūkio subjektams, Vartotojams, Kitos
2019-01-23Europos Komisija skyrė paramą Baltijos šalių energetikos sistemos sinchronizacijos projektuiElektra, Bendradarbiavimas, Dėl investicijų
2019-01-22Kaip perskaičiuojamas elektros energijos suvartojimas, jei netiksliai veikė apskaitos prietaisas?Elektra, Vartotojams, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2019-01-22Keičiasi elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimo užbaigimo dataElektra, Informacija ūkio subjektams, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2019-01-17Patvirtinti Pagrindiniai organizaciniai reikalavimai, funkcijos, pareigos, susiję su duomenų mainais ir eksploatavimo saugumuElektra, Bendradarbiavimas, Kitos, Dėl teisės aktų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2019-01-15Aptarta elektros įtampos svyravimo ir mikrotrūkių problematikaElektra, Informacija ūkio subjektams, Bendradarbiavimas, Kitos
2019-01-11Teismas: Komisijos sprendimas dėl mažesnės VIAP sumos išmokėjimo AB „Lietuvos energijos gamyba“ − teisėtasElektra, Kitos
2019-01-04Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Rezervinės galios rinkos tyrimo ataskaitosElektra, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams
2018-12-31Nuo 2019 m. sausio 1 d. UAB „E Tinklas“ vartotojams elektros energiją skirstys AB „Energijos skirstymo operatorius“Elektra, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2018-12-31Pakeista Elektros energijos perdavimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarka, galiosianti nuo 2019 m. sausio 1 d.Elektra, Dėl kainų ir tarifų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2018-12-21Patvirtintas Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašasElektra, Dėl teisės aktų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2018-12-20Kaip teisingai apmokėti už einamąjį mėnesį suvartotas gamtines dujas ir elektros energiją, kai nuo kito mėnesio keičiasi tarifai?Elektra, Dujos, Vartotojams
2018-12-13Patvirtintos Tarpzoninio pralaidumo skaičiavimo, skyrimo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis sąlygos, nuostatos ir metodikaElektra, Dėl teisės aktų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2018-12-07Nauji elektros įrenginių prijungimo prie tinklų įkainiai bus patvirtinti iki 2019 m. kovo 1 d.Elektra, Dėl kainų ir tarifų, Posėdžio sprendimai (elektra)
1 - 30Pirmyn