Įeiti

Svarbesni įvykiai


 Naujienas galite filtruoti pagal kategorijas.
  
  
Kategorijos
  
2018-11-21Patvirtinta Bendro koordinuoto pralaidumo skaičiavimo metodika Baltijos pralaidumo skaičiavimo regionuiElektra, Dėl teisės aktų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2018-11-16Konsultacija dėl Tarpzoninio pralaidumo skaičiavimo, skyrimo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis sąlygų, nuostatų ir metodikosElektra, Viešosios konsultacijos
2018-11-15Paskelbtos mažųjų elektros energijos skirstytojų persiuntimo paslaugų kainos ir jų taikymo tvarkosElektra, Dėl kainų ir tarifų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2018-11-09Viešoji konsultacija dėl LITGRID AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutarčių standartinių sąlygųElektra, Viešosios konsultacijos
2018-10-29ACER ir CEER pristatė 2017 m. elektros ir gamtinių dujų rinkų stebėsenos ataskaitąElektra, Dujos, Bendradarbiavimas, Kitos
2018-10-26Komisija paskelbė elektros energijos perdavimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarką 2019 m.Elektra, Dėl kainų ir tarifų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2018-10-26Patvirtintas 2019 m. elektros energetikos sektoriaus VIAP biudžetasElektra, Dėl kainų ir tarifų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2018-10-26Komisija nustatė 2019 m. visuomeninės elektros energijos kainos viršutines ribas buitiniams vartotojamsElektra, Dėl kainų ir tarifų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2018-10-25Nustatyta naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kaina 2019 metamsElektra, Dėl kainų ir tarifų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2018-10-23Nauja redakcija išdėstyta Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikaElektra, Dėl teisės aktų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2018-10-18Nustatyta elektros energijos sisteminių paslaugų kaina 2019 metamsElektra, Dėl kainų ir tarifų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2018-10-17Nustatyta elektros energijos visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinė riba 2019 metamsElektra, Dėl kainų ir tarifų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2018-10-17Nustatytos elektros energijos skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinės ribos 2019 metamsElektra, Dėl kainų ir tarifų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2018-10-17Pratęsiamas elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimasElektra, Informacija ūkio subjektams, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2018-10-17Mažiesiems elektros energijos skirstytojams nustatytos kainų viršutinės ribos 2019 metamsElektra, Dėl kainų ir tarifų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2018-10-16Patvirtinti parametrai, kuriais vadovaujantis LITGRID AB ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ prijungs naujus generatoriusElektra, Bendradarbiavimas, Dėl teisės aktų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2018-10-15Nustatyta prognozuojama elektros energijos rinkos kaina 2019 metamsElektra, Dėl kainų ir tarifų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2018-10-15UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ keičia pavadinimą į UAB ,,Lietuvos energijos tiekimas“Elektra, Dujos, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (kita)
2018-10-03Nustatyta elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinė riba 2019 metamsElektra, Dėl kainų ir tarifų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2018-09-26Viešoji konsultacija dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos pakeitimoElektra, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams
2018-09-21Patvirtinta Bendrų tinklo modelių sudarymo metodikaElektra, Bendradarbiavimas, Dėl teisės aktų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2018-09-17Kaip perskaičiuojamas elektros energijos suvartojimas, sugedus apskaitos prietaisui?Elektra, Vartotojams, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2018-09-17Skola už elektros energiją: kada ją teks apmokėti už ankstesnį buto savininką?Elektra, Vartotojams, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2018-09-12Komisijoje lankėsi Japonijos elektros energijos informacijos centro delegacijaElektra, Atsinaujinantys ištekliai, Bendradarbiavimas, Kitos
2018-09-11Elektros energijos rinkos apžvalgaElektra, Statistika, Informacija ūkio subjektams
2018-09-07Ūkio subjektams – nauja metodinės pagalbos rubrikaElektra, Dujos, Atsinaujinantys ištekliai, Šiluma, Vanduo, Informacija ūkio subjektams
2018-09-07Elektros energijos suvartojimas: kada vartotojas turi deklaruoti rodmenis?Elektra, Vartotojams, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2018-09-07Lietuvos, Latvijos ir Estijos reguliuotojai pasirašė susitarimą dėl Baltijos šalių elektros energijos sistemos sinchronizavimo projektoElektra, Bendradarbiavimas, Dėl investicijų
2018-09-03Viešoji konsultacija dėl tarpinės Rezervinės galios rinkos tyrimo ataskaitosElektra, Informacija ūkio subjektams
2018-09-03Ar gali būti pritaikytas kitas elektros energijos persiuntimo tarifas, operatoriui pastebėjus klaidą sutartyje?Elektra, Vartotojams, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
1 - 30Pirmyn