Įeiti
Publikuota: 2015.10.28. Atnaujinta: 2020.08.03

Leidimų/licencijų turėtojai


Leidimais reguliuojama ši veikla:
nepriklausomas elektros energijos tiekimas
Leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus (atnaujinta 2020-07-24)
​Leidimai gaminti elektros energiją (atnaujinta 2020-07-24)
Leidimai importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės (atnaujinta 2020-02-07)
Leidimai eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės (atnaujinta 2019-11-29)
Elektros energetikos sektoriuje licencijuojama ši veikla:
elektros energijos perdavimas
elektros energijos skirstymas
visuomeninis ​elektros energijos tiekimas


SVARBU. Informacija apie leidimų ir licencijų verstis veikla elektros energetikos sektoriuje išdavimą