Įeiti
Publikuota: 2014.01.31. Atnaujinta: 2019.06.28

Elektros energijos kainos


                   

1 pav. Vidutinės visuomeninės elektros energijos kainos nuo 2019 m. sausio 1 d. sandara, ct/kWh be PVMŠaltinis – Taryba

Vidutinė elektros energijos kaina nuo 2019 m. sausio 1 d. yra 10,317 ct/kWh be PVM. Elektros energijos įsigijimo kaina, įskaitant balansavimo energijos sąnaudas, nustatyta visuomeniniams tiekėjams sudaro 4,527 ct/kWh. Elektros energijos perdavimo kainą sudaro perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudos dėl elektros energijos persiuntimo aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinklais. Sisteminės (kokybiško elektros energijos tiekimo) paslaugos – paslaugos, kurios užtikrina energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų prevenciją ir likvidavimą, reikiamą galios rezervą bei pralaidumą perdavimo tinklais laikantis nustatytų elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo ribų. Elektros energijos skirstymo kainą sudaro skirstomųjų tinklų įmonių, paskirstant elektros energiją vidutinės ir žemos įtampos tinklais, patiriami kaštai. Elektros energijos skirstymo kaina priklauso nuo įtampos, iš kurios vartotojai gauna (vartoja) elektros energiją. Paveiksle parodyta skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kaina (2,432 ct/kWh), indeksuota įvertinant skirstymo paslaugos teikimo sąnaudų priskyrimo buitiniams vartotojams koeficientą. Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (toliau - VIAP) kaina (0,903 ct/kWh) susideda iš kelių dedamųjų. Dalis šios kainos (0,167 ct/kWh) yra skirta AB Lietuvos elektrinei, kuri užtikrina elektros energetikos sistemos rezervus, kurių veikla būtina valstybės energetiniam saugumui, 0,710 ct/kWh – atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms (vėjo jėgainės, hidro, biokurą naudojančias ir saulės elektrinės) ir jų balansavimui, o likusi dalis 0,026 ct/kWh – kitos VIAP sąnaudos, kaip atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių prijungimas, VIAP paslaugų administravimas ir pan. Elektros energijos visuomeninio tiekimo kaina – visuomeninių tiekėjų teikiamų elektros energijos pardavimo, sąskaitų išrašymo, vartotojų aptarnavimo paslaugų sąnaudos.

Europos Sąjungos statistikos agentūra „Eurostat“ kiekvienais metais skelbia duomenis apie elektros energijos kainas Europos šalyse.

„Eurostat“ duomenimis, Lietuvoje buitiniai vartotojai, naudojantys elektros energiją namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine ar komercine veikla, 2018 metų pirmojo pusmečio duomenimis už elektros energiją mokėjo 22 proc. mažiau negu Estijoje ir net 25,5 proc. mažiau negu Latvijoje.
2018 metų pirmojo pusmečio duomenimis elektros energijos kaina buitiniams vartotojams mažėjo Latvijoje ir Lietuvoje. Palyginus su 2017 metais Lietuvoje elektra atpigo 1,5 proc., Latvijoje – 0,8 proc. Estijoje 2018 metų kaina išaugo 6,8 proc.


2 pav. Elektros energijos kaina buitiniams vartotojams Baltijos šalyse 2009–2018 metais, Eur/kWh (be PVM)

Šaltinis  – Eurostat


Palyginus su ES šalių buitiniams vartotojams taikytomis elektros energijos kainomis, Lietuvoje kaina buvo gana žema – 7,71 euro ct/kWh, tai yra net 40,6 proc. žemesnė negu vidutinė elektros energijos kaina ES.

3 pav. Elektros energijos kainos buitiniams vartotojams ES ir kitose šalyse 2018 metais, Eur/kWh (be PVM)

Šaltinis  – Eurostat

Lietuvoje komerciniai vartotojai, palyginus su kitomis Baltijos šalimis, 2018 m. už elektros energiją mokėjo 4,1 proc. pigiau negu Estijoje ir 13,56 proc. pigiau negu Latvijoje.
2018 metais elektros energijos kaina komerciniams vartotojams palyginus su 2017 m metais Lietuvoje pabrango 0,7 proc., Estijoje – 1,4 proc., Latvijoje atpigo – 11 proc.
 
4 pav. Elektros energijos kaina komerciniams vartotojams Baltijos šalyse 2009–2018 metais, Eur/kWh (be PVM)

Šaltinis  – Eurostat

„Eurostat“ duomenimis, 2018 metais Lietuvoje komerciniams vartotojams elektros energijos kainos buvo 12 proc. mažesnės negu yra ES vidurkis.


5 pav. Elektros energijos kaina komerciniams vartotojams ES ir kitose šalyse 2018 metais, Eur/kWh (be PVM)

Šaltinis  – Eurostat