Įeiti
Publikuota: 2015.08.27. Atnaujinta: 2019.05.24

Tarptautinis bendradarbiavimas


Paskelbta                      Pavadinimas
​2019-06-18Paskelbtas Švarios energijos paketas numato naujas užduotis energetikos reguliuotojui
2019-05-24Vilniuje vyko WAREG Generalinės Asamblėjos renginiai
​2019-05-24Lietuvos ir Škotijos reguliuotojai pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl patirties ir informacijos sklaidos vandens sektoriaus reguliavimo srityje
​2019-05-22Pasirašytas reguliavimo institucijų bendradarbiavimo susitarimas dėl sklandaus Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacijos su kontinentine Europa projekto įgyvendinimo
​2019-03-29CEER skelbia viešąją konsultaciją dėl skaitmenizavimo iššūkių energetikos sektoriui
​2019-03-26Komisijoje lankėsi delegacija iš Danijos
​2019-02-15Patvirtinta koordinuoto apkrovų perskirstymo ir kompensacinės prekybos metodika Baltijos regionui
​2019-02-08Pratęsiamas terminas, kada Baltijos šalių prekybos zonose galės veikti keli paskirtieji elektros energijos rinkos operatoriai
​2018-01-23Europos Komisija skyrė paramą Baltijos šalių energetikos sistemos sinchronizacijos projektui
​2018-12-17​Parengtos studijos dėl Baltijos ir Suomijos gamtinių dujų perdavimo įleidimo-išleidimo sistemos kūrimo rezultatai
​2018-11-16Komisijos sveikinimas kolegoms iš Latvijos
​2018-10-29ACER ir CEER pristatė 2017 m. elektros ir gamtinių dujų rinkų stebėsenos ataskaitą
​2018-09-25CEER paskelbė viešąją konsultaciją apie susietuosius produktus
​2018-09-12Komisijoje lankėsi Japonijos elektros energijos informacijos centro delegacija
​2018-09-07Lietuvos, Latvijos ir Estijos reguliuotojai pasirašė susitarimą dėl Baltijos šalių elektros energijos sistemos sinchronizavimo projekto
​2018-08-29Seminaras, kurio metu bus pristatyti Baltijos ir Suomijos gamtinių dujų įleidimo-išleidimo sistemos taškų tarifų nustatymo modelio kūrimo rezultatai
​2018-05-24Komisijos atstovai dalinosi gerąja gamtinių dujų sektoriaus reguliavimo patirtimi
​2018-05-04Komisijos sveikinimas kolegoms iš Latvijos
​2018-04-20Komisijos atstovai dalyvavo Baltijos regiono energetikos ir vandens sektoriaus forumuose
​2018-04-10Komisijoje lankėsi tarptautinio projekto apie išmaniąją apskaitą delegacija
​2018-03-29Europos Komisija paskelbė studiją apie galimus Europos Sąjungos dujų rinkos reguliavimo scenarijus
​2018-03-21VKEKK atstovas dalijosi Lietuvos patirtimi vertinant kapitalo kaštus ir derinant investicijas
​2018-03-19​ Komisijos atstovai dalijosi patirtimi apie atsinaujinančių išteklių skatinimo schemas
​2018-03-07CEER pristatė studiją apie gamtinių dujų naudojimo perspektyvas
​2018-01-25Apatarti regioninės gamtinių dujos rinkos klausimai

  

Archyvas (2014–2017 m.)

Komisija yra Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) narė. Agentūra įsteigta vadovaujantis vienu iš Trečiojo energetikos paketo dokumentu – 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 713/2009.

Pagrindinės ACER funkcijos:
• teikti bendras rekomendacijas dėl valstybių sienas kertančių dujų vamzdynų ir elektros energijos tinklų. Remdamiesi tomis rekomendacijomis, vamzdynų ir elektros energijos tinklų operatoriai suformuluos konkrečias taisykles;
• tikrinti, ar pastarosios taisyklės atitinka pateiktąsias bendras rekomendacijas;
• svarstyti, kaip įgyvendinami tinklų plėtros dešimtmečio planai ES mastu ir nacionalinių tinklų plėtros planai;
• priimti sprendimus kelioms valstybėms svarbiais klausimais, kai nacionaliniai reguliuotojai nesutaria ar paprašo ACER nuomonės, pavyzdžiui, kaip operatoriams pasidalinti pajamas, gautas už labai pelningas piko (didžiausios paklausos) valandas;
• stebėti, kaip veikia bendroji rinka, pavyzdžiui, kokia mažmeninių kainų dinamika, kaip paisoma vartotojų teisių ir kaip tinklus pasiekia iš atsinaujinančių šaltinių pagaminta elektros energija. ACER kasmet skelbs stebėjimo rezultatų ataskaitą ir galės Europos Komisijai ir Europos Parlamentui siūlyti priemones, kuriomis būtų šalinamos vidaus rinkos kliūtys.
grey-Line2.jpg
Komisija taip pat yra Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) ir Regioninės energetikos reguliuotojų asociacijos (ERRA) narė. Komisijos darbuotojai yra šios asociacijos Vartotojų ir mažmeninių rinkų darbo grupės, Licencijavimo/Konkurencijos ir Tarifų/kainodaros komitetų nariai ir aktyviai dalyvauja jų veikloje. Komisija nuolat pateikia atnaujintus duomenis ERRA interneto puslapiui, kas ketvirtį parengia informaciją ERRA leidžiamam naujienų biuleteniui, padeda organizuoti tarptautinius seminarus, dalyvauja konferencijose ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.

 grey-Line2.jpg
Komisija kartu su kitų šalių reguliuotojais dalyvavo 2014 metais įsteigiant vandens reguliuotojų tinklą WAREG (angl. Water Regulators Network), skirtą bendradarbiavimui keičiantis gerąja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus reguliavimo praktika. Komisijos atstovai dalyvauja WAREG Generalinės Asamblėjos, Sekretoriato ir Institucinės bei Techninės darbo grupių veikloje.

grey-Line2.jpg
 2011 m. gruodžio 28 d. įsigaliojęs Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (toliau angliškai – REMIT) įpareigoja Valstybių narių nacionalines reguliavimo institucijas ir ACER bendradarbiauti atliekant didmeninės energetikos rinkos priežiūrą.   Tuo tikslu 2013 m. liepos 17 d. tarp 28 ES Valstybių narių ir ACER buvo pasirašytas Supratimo memorandumas, patikslinantis bendradarbiavimo sąlygas ir apimtį. Memorandumas nustato procedūras, kuriomis šalys vadovausis įgyvendindamos REMIT nuostatas.

Vadovaujantis 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 347/2013 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, nustatančiu procedūras, kaip sudaromas bendro intereso projektų sąrašas, atitinkamos nacionalinės reguliavimo institucijos bendradarbiauja tarpusavyje ir, pasitarusios su atitinkamais minėtų projektų vykdytojais, priima suderintus sprendimus dėl tarpvalstybinio investicinių sąnaudų paskirstymo kiekvienam projekto sistemos operatoriui ir sąnaudų įtraukimo į reguliuojamus tarifus. ​