Įeiti
Publikuota: 2020.06.30. Atnaujinta: 2021.04.01

Algis Bujenauskas


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
• Prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas skyriaus funkcijų vykdymas.
• Dalyvauja Tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose tam, kad pristatytų skyriaus išvadas, parengtas pažymas bei nutarimų projektus.
• Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
• Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
• Studijų kryptis – ekonomika (arba);
• Studijų kryptis – verslas (arba);
• Studijų kryptis – vadyba (arba);
Arba:
• Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
• Darbo patirtis – ekonominės analizės ir kainų skaičiavimo patirtis.
• Darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.