Įeiti
Publikuota: 2016.06.13. Atnaujinta: 2021.02.01

Donatas Jasas


  • Kuruoja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo ir metodinius klausimus, 
  • Kuruoja klausimus, susijusius su geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų pateiktais investicijų projektais, 
  • Kuruoja klausimus, susijusius su licencijų išdavimu geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje ir kitus šio sektoriaus klausimus, 
  • Kuruoja visus klausimus, susijusius su Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo taikymo sritimi,
  • Kuruoja klausimus, susijusius su nepriklausomų šilumos gamintojų veikla, 
  • Kuruoja klausimus, susijusius su atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriumi, atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriaus leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimų gaminti elektros energiją išdavimu, atsinaujinančių išteklių sektoriuje atliekama energetikos objektų ir įrenginių valstybine kontrole, bei skundų ir ginčų, kilusių atsinaujinančių išteklių sektoriuje, nagrinėjimą, 
  • Kuruoja skundų ir ginčų, kilusių dėl nepriklausomų šilumos gamintojų veiklos, energijos išteklių rinkos, taip pat geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sektoriuje nagrinėjimą.