Įeiti
Publikuota: 2014.01.31. Atnaujinta: 2018.06.14

Išaiškinimai teisės aktų klausimais


Paskelbta​Pavadinimas​Dokumentas .pdf formatu
DUJŲ SEKTORIUS​ ​ ​
​2017-04-20Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados apie reguliuojamos veiklos ataskaitas vertinimo​.pdf formatu
2013-02-12Dėl papildomos ir neatsiejamos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinės ribos, skirtos suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo sąnaudoms kompensuoti 2013 metais, įskaičiavimo į šilumos kainą ​ ​
​ELEKTROS SEKTORIUS ​ ​
​2016-03-10​ ​​Dėl elektros energijos perdavimo, persiuntimo paslaugų kainų ir visuomeninių kainų taikymo už 2016 m. sausio mėnesį
​2014-09-16Dėl balansavimo elektros energijos kainos nustatymo principų​
​​2013-12-13​​Dėl garantinio elektros energijos tiekimo
2011-06-21Dėl elektros energijos gamintojo įrenginių prijungimo prie elektros tinklų
​​2011-03-31Dėl elektros energijos nepriklausomo tiekėjo veiklos sąnaudų metinės ataskaitos ir metinės finansinės atskaitomybės auditavimo
​ ​ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ SEKTORIUS
​2015-02-25​​Dėl dalyvavimo paskelbtuose skatinimo kvotų paskirstymo aukcionuose
​​2013-03-01​​Dėl fiksuoto tarifo taikymo saulės šviesos elektrinėms
2012-12-03​​Dėl gamintojų, turinčių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartis arba leidimus gaminti elektros energiją
2011-07-14Dėl nekintančių skatinimo priemonių taikymo pradžios momento ir fiksuoto tarifo dydžio nustatymo
ŠILUMOS SEKTORIUS​ ​
​2017-03-17Dėl papildomos kuro ir (ar) šilumos įsigijimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų sąnaudų ir pajamų neatitikimo dedamosios skaičiavimo.pdf formatu
​​2017-03-13Dėl sąnaudų už energijos išteklių biržoje sudarytus sandorius deklaravimo ir įskaičiavimo į šilumos kainą​​.pdf formatu
​2016-07-15Dėl Komisijos 2016 m. kovo 18 d. viešo išaiškinimo dėl šilumos tiekėjo palyginamųjų sąnaudų apskaičiavimo patikslinimo
​2016-05-03Dėl medienos kilmės biokuro kainos taikymo apskaičiuojant šilumos kainą
​2016-04-22Dėl vidutinės gamtinių dujų transportavimo kainos apskaičiavimo
​2016-03-18Dėl šilumos tiekėjo palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų apskaičiavimo
​2016-02-11Dėl gamtinių dujų akcizo sąnaudų įvertinimo šilumos kainoje
​2016-01-27Dėl ekonominio naudingumo sąlygos tinkamo įgyvendinimo įsigyjant energijos išteklius
​2015-12-23Dėl biokuro prekybos energijos išteklių biržoje
​2015-12-04Dėl šilumos kainoms nustatyti būtinos informacijos pateikimo
​2014-11-12Dėl šilumos kainų įvedant eurą
​2014-10-16Dėl teritorijos, kurioje veikia nepriklausomas šilumos gamintojas, sąvokos turinio bei įtakos kainai toje teritorijoje nustatymo būdo
​2014-09-10Dėl nepriklausomų šilumos gamintojų reguliuojamos veiklos
2013-12-30Dėl nepriklausomų šilumos gamintojų taikytinų šilumos kainų
2013-12-30Dėl apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo, kai šilumos tiekėjas valdo daugiau negu vieną centralizuoto šilumos tiekimo sistemą
2013-10-24Dėl galimybės šilumos tiekėjams sąžiningai konkuruoti savo šilumos gamybos įrenginiais
2013-07-16Dėl medienos kilmės biokuro vidutinės rinkos kainos taikymo
2012-11-26Dėl karšto vandens kainos dedamųjų taikymo, apskaičiuojant konkretaus mėnesio karšto vandens kainą
2012-01-05Dėl UAB „Vilniaus energija“ sąskaitų detalizavimo
2011-12-13Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų
2011-11-18Dėl šilumos kainų skaičiavimo
2011-07-05Dėl šilumos paskirstymo metodo taikymo teisėtumo
2011-05-23Dėl šilumos tiekėjo realizuoto šilumos kiekio ir pelno tarpusavio sąsajos
2011-04-18Dėl šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų
​ ​VANDENS SEKTORIUS​ ​
​​2012-03-08​​​Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų perskaičiavimo nepasibaigus nustatytų kainų galiojimo laikotarpiui
TARPSEKTORINIAI IŠAIŠKINIMAI​ ​
​2015-12-31​Informacija ūkio subjektams dėl ataskaitų ir kitos informacijos teikimo per DSAIS
​2015-04-20Dėl įgaliojimo atstovauti juridinį asmenį
​​2015-03-31​​Dėl informacijos, susijusios su energetikos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo veikla, teikimo teisinių aspektų
​2015-01-14Dėl atsiskaitymo už 2014 m. gruodžio mėn. suteiktas geriamojo vandens, elektros energijos ir dujų tiekimo paslaugas, mokėjimus atliekant internetu
​​2014-09-29Dėl euro įvedimo Lietuvoje
2012-10-22Dėl informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo
2012-05-24 Dėl energetikos įmonių, kurios verčiasi energijos perdavimo ir (arba) skirstymo veikla, pajamų apskaičiavimo
2012-03-30 ​​Dėl informacijos, pateikiamos mokėjimo už šilumą pranešimuose
2011-05-23​​Dėl kainų skaičiavimo metodikų rengimo ir tvirtinimo diskrecijos