Įeiti
Publikuota: 2014.05.07. Atnaujinta: 2019.10.24

Atsinaujinantys ištekliai


Europos Sąjungos teisės aktai

1. Europos Parlamento ir Tarybos 2018 m. gruodžio 11 d. direktyva 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja redakcija)

Lietuvos Respublikos įstatymai

1. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

1. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų regionų ir jiems priskirtų skatinimo kvotų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 810;

2. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827;

3. Išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 594.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymai

1. Energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo ir panaudojimo sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas LR energetikos ministro 2013 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 1-33;

2. Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 1-212.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimai

1. Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinė forma, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. O3-163;

2. Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatai, patvirtinti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229;

3. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius išteklius, tarifų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-233;

4. Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-230;

5. Elektros energijos ir biodujų, pagamintų naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai 2013 metams, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. O3-282;

6. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai 2013 metų II ketvirčiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. O3-58;

7. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai 2013 metų III ketvirčiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. O3-197;

8. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai 2013 metų IV ketvirčiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. O3-335;

9. Biodujų, pagamintų naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai 2014 metams, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3-713;

10. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai 2014 metų I ketvirčiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3-714;

11. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai 2014 metų II ketvirčiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. O3-66;

12. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo 2014 metų III ketvirčiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. O3-152;

13. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo 2014 metų IV ketvirčiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. O3-333;

14. Elektros energijos ir biodujų, pagamintų naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. O3-917;

15. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai 2015 metų II ketvirčiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. O3-191;

16. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai 2015 metų III ketvirčiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. O3-344;

17. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai 2015 metų IV ketvirčiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. O3-484;

18. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai 2016 metų II ketvirčiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. O3-51;

19. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai 2016 metų II pusmečiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. O3-146;

20. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo 2017 metų I pusmečiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. lapkričio 29 d. Nr. O3-406;

21. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo 2017 metų II pusmečiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. gegužės 31 d. Nr. O3E-165;

22. Finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės elektros energetikos sektoriuje, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. O3-412;

23. Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. O3-435;

24. Elektros energijos ir biodujų, pagamintų naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. lapkričio 27 d. nutarimu O3-622.

25. Didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2019 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. O3E-139;

26. Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2019 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. O3E-152