Įeiti
Publikuota: 2016.11.07. Atnaujinta: 2019.02.22

Darbuotojų komandiruotės


Data, vieta​Komandiruojamas darbuotojas/-ai (pareigos, vardas, pavardė)Renginys Išlaidos​ (Eur)
Rezultatai
​2019 m. kovo 11–13 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
​Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus patarėjas Povilas Šalaševičius
​Europos energetikos reguliuotojų tarybos (angl. Council of European Energy Regulators) organizuojami specializuoti mokymai apie teisinius ir reguliavimo iššūkius nacionalinėms reguliavimo institucijoms, kuriuose bus koncentruojamasi į Švarios energijos paketą (angl. Clean energy package).
​621,84
​2019 m. vasario 26–28 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
​Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vyr. specialistas Ignas Kazakevičius
​Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) organizuojami specializuoti mokymai dėl didmeninės ir mažmeninės rinkos stebėsenos (angl. CEER Specialised Training on Wholesale and Retail Market Monitoring).
​702,42
​2019 m. vasario 17–18 d.
Liubliana,
Slovėnijos Respublika
​Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vedėjas Rimas Valungevičius;
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus patarėja Marta Vorobjova-Derkač
​ACER (angl. Agency for the Cooperation of Energy Regulators) organizuojamas seminaras dėl 2017 m. kovo 16 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/460, kuriuo nustatomas suderintas gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas, įgyvendinimo Baltijos ir Suomijos šalyse.
​1639,22
​Dalyvauta ACER organizuojamame seminare dėl gamtinių dujų tarifų tinklo kodekso įgyvendinimo, išklausyta susitikimo informacija apie Europos Sąjungos šalių viešajai konsultacijai paskelbtų dokumentų vertinimo rezultatus, pristatyta Lietuvos pozicija.
​2019 m. vasario 11–
13 d.
Dublinas,
Airija
​Komisijos vyriausioji patarėja Medeina Augustinavičienė; Šilumos ir vandens departamento vyriausiasis patarėjas Dalius Krinickas
​Europos vandens reguliuotojų asociacijos (angl. European Water Regulators, WAREG) Generalinės asamblėjos ir darbo grupių susitikimai.
​2045,34

​2019 m. vasario 5 d.
Ryga,
Latvijos Respublika
​Dujų ir elektros departamento Dujų ir elektros departamento direktorė Jurga Grudzinskaitė-Gainovskė;
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vedėjas Rimas Valungevičius;
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus patarėja Marta Vorobjova-Derkač;
Turto valdymo ir informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas Darius Brilinga
Regioninės gamtinių dujų rinkos darbo grupės (angl. Regional gas market coordination group – RGMCG) periodinis susitikimas.
​202,00
​Dalyvauta regioninės gamtinių dujų rinkos darbo grupės periodiniame susitikime, išklausyta susitikimo informacija ir pristatyta pozicija Komisijai aktualiais klausimais.
​2019 m. vasario 1 d.
Kaunas,
Lietuvos Respublika
​Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus vyresnysis specialistas Kristupas Bagdonavičius
​Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose vyksiantis civilinės bylos nagrinėjimas.
​19,16
​K. Bagdonavičius atstovavo Komisiją parengiamajame teismo posėdyje civilinėje byloje, kurioje Komisija dalyvauja kaip trečiasis asmuo.
​2019 m. sausio 31 d. – 2019 m. vasario 2 d.
Liubliana,
Slovėnijos Respublika
​Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vedėjas Rimas Valungevičius;
Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus patarėja Marta Vorobjova-Derkač
​ACER (angl. Agency for the Cooperation of Energy Regulators) organizuojamas seminaras dėl 2017 m. kovo 16 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/460, kuriuo nustatomas suderintas gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas, įgyvendinimo.
​1445,38
​Dalyvauta ACER organizuojamame seminare dėl gamtinių dujų tarifų tinklo kodekso įgyvendinimo, išklausyta susitikimo informacija apie Europos Sąjungos šalių viešajai konsultacijai paskelbtų dokumentų vertinimo rezultatus.
​2019 m. sausio 31 d.
Kaunas,
Lietuvos Respublika
​Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vedėjas Matas Taparauskas
​Kauno technologijos universiteto, Lietuvos energetikos instituto, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių ir Branduolinės energetikos asociacijų organizuojama konferencija „Šilumos energetika ir technologijos 2019“.
​16,76
​M. Taparauskas plenarinėje konferencijos dalyje skaitė pranešimą konferencijos dalyviams apie šilumos kainodarą ir šilumos sąskaitas gyventojams įtakojančius veiksnius.
​2019 m. sausio 22–25 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
​Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Irma Vasarytė
​Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Reguliuotojų valdybos, Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Generalinės asamblėjos ir Energetikos reguliuotojų forumo (ERF) susitikimai.
​922,70
​Dalyvauta ACER Reguliuotojų valdybos Pirmininko ir CEER Generalinės asamblėjos Prezidento rinkimuose, išklausyta susitikimų informacija ir pristatyta pozicija Komisijai aktualiais klausimais.
​2019 m. sausio 8–11 d.
Briuselis,
Belgijos Karalystė
Komisijos narys Renatas PociusEnergetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Dujų darbo grupės, Elektros darbo grupės ir Visų reguliuotojų darbo grupės susitikimai, Europos energetikos reguliuotojų tarybos (CEER) Dujų darbo grupės, Elektros darbo grupės susitikimai.​729,68
​Išklausyta darbo grupių informacija ir pristatyta pozicija Komisijai aktualiais klausimais.