Įeiti
Publikuota: 2018.09.07. Atnaujinta: 2019.06.28

Kokios vartotojų grupės įkainiai turėtų būti taikomi tais atvejais, kai nerengiamas projektas, tačiau buvo atlikta horizontali elektros tinklų plėtra, kai kuriais atvejais ne didesnė kaip 1 m?


Tais atvejais, kai nėra rengiamas prijungimo prie skirstomojo tinklo projektas, tačiau buvo atlikta horizontali elektros tinklų plėtra ( kai kuriais atvejais ne didesnė kaip 1 metras), vartotojas turėtų būti priskirtas I grupės prijungimo atvejams (jei neviršija 50 kW įsirengiamos galios dydžio).

Toks priskyrimas I vartotojų grupei tikslingas vertinant tai, kad atstumo dedamosios atsiradimą minėtu atveju lemia ne poreikis išplėtoti operatoriaus elektros tinklą, bet apskaitos skydo vartotojui įrengimas (t. y. esamo operatoriaus požeminio elektros kabelio sujungimas su įrengiamu apskaitos skydu). Šiuo atveju siūlytina taikyti analogiją atvejams, kai apskaitos skydai įrengiami ant atramų – linijų, skirtų sujungti ant atramos esantį apskaitos skydą su oro linija, tiesimas nėra traktuojamas kaip operatoriaus elektros tinklų plėtra (operatorius patirtos išlaidos būtų įvertintos įkainio už leistinosios naudoti galios įrengimą dydyje).

Taip pat nėra objektyvu vartotojus, kuriems nerengiami projektai ir tiesiamas ne didesnis kaip 1 m tinklas, sutapatinti su II grupės vartotojais, kurių prijungimui atliekama operatoriaus elektros įrenginių rekonstrukcija ar įrengimas (10 kV kabelinių ir (ar) oro linijų transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ir (ar) transformatorių, kabelių skirstomųjų spintų įrengimas) ir atitinkamai taikyti jiems vienodus prijungimo įkainius – didesnė darbų apimtis atitinkamai lemia ir didesnius II vartotojų grupės įkainius.