Įeiti
Publikuota: 2018.08.30. Atnaujinta: 2019.01.02

Metodinė pagalba šilumos sektoriaus klausimais


Skiltyje „Metodinė pagalba“ teikiamos konsultacijos yra rekomendacinio pobūdžio, parengtos esant tam tikroms faktinėms aplinkybėms, ir kiekvienu konkrečiu atveju situacija turėtų būti nagrinėjama individualiai.

​Aktualus klausimas
Dėl sąnaudų
NAUJA ​Kaip įsigaliojus naujai gamtinių dujų įsigijimo šilumos gamybai tvarkai (nuo 2019 m. sausio 1 d.) šilumos tiekėjai turėtų sudaryti gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutartis?
NAUJA ​Kaip nuo 2019 m. sausio 1 d. šilumos tiekėjai gamtinių dujų pirkimo−pardavimo sutartyse turi nurodyti kainos pasirinkimą, kad būtų padengtos jų įsigijimo sąnaudos?
Kokios sąnaudos negali būti priskiriamos būtinosioms reguliuojamų verslo vienetų ir paslaugų sąnaudoms? 
​Ar aukciono dalyvio mokesčio sąnaudos pripažįstamos pagrįstomis reguliuojamai šilumos tiekimo veiklai vykdyti?  
​Kaip vertinamas nepadengtų sąnaudų ir (arba) gautų papildomų gautų pajamų dėl šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyti dydžio neatitiktis faktiškai patirtoms sąnaudoms?
Dėl kainų skaičiavimo
Kokiais atvejais gali būti koreguojama šilumos tiekėjui nustatyta kuro struktūra? 
Kaip ūkio subjektams, kurių šilumos bazinės kainos nustatytos pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos 2009 m. liepos 8 d. redakciją (galiojo iki 2015 m. gruodžio 31 d.), perskaičiuojama investicijų grąža? 
Ar šilumos kainų perskaičiavimo metu gali būti vertinamos tik per audituotus finansinius metus papildomai gautos pajamos dėl šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir šilumai iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyti?
Kaip perskaičiuojamas gamtinių dujų kiekis į sąlyginį kuro kiekį (tne)? 
Dėl reguliuojamos veiklos ataskaitų
Kaip teisingai užpildyti konsoliduotą ūkio subjekto veikloje naudojamo kapitalo faktinės investicijų grąžos ataskaitą? 
Kuriam verslo vienetui ir paslaugai Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo metinėse ataskaitose turi būti priskirtos palūkanų šilumos pirkėjams ir vartotojų delspinigių pajamos?
​Kaip Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo metinėse ataskaitose atvaizduoti pajamas tarp šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklų?
Ar ūkio subjektas, teikdamas Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo metines ataskaitas, turi paskirstyti visas uždirbtas pajamas tarp atitinkamų verslo vienetų? 
Kaip nepaskirstytinos sąnaudos turi būti įvertintos reguliuojamų veiklų rezultate? 
​Ar galima Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo metinėse ataskaitose kitų rezervų vertę paskirstyti tarp reguliuojamų verslo vienetų ir paslaugų? 
​Ar Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo metinėse ataskaitose turi būti išlaikoma fundamentinės apskaitos lygybė?
Kaip korektiškai atskirti šilumos kiekį savoms administracinėms reikmėms? 
Dėl investicijų
Kokiais atvejais derinama investicija, jeigu ji nėra efektyvi, t. y, didina šilumos kainą?