Įeiti
Publikuota: 2018.01.16. Atnaujinta: 2019.07.02

Vykstantys teisminiai ginčai gamtinių dujų sektoriuje


1. Byla: UAB „Litesko“ v. Taryba.
Bylos esmė: UAB „Litesko“ kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą (toliau – VAAT) prašydama panaikinti 2016-11-18 nutarimą Nr. O3-379. UAB „Litesko“ nesutiko su nustatyta pareiga įsigyti iš 2015 m. į 2016 m. perkeltą suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio dalį iki 2016-12-31.
Bylos eiga: VAAT 2017-03-21 nutartimi atmetė UAB „Litesko“ skundą kaip nepagrįstą. UAB „Litesko“ 2017-04-21 Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (toliau – LVAT) pateikė apeliacinį skundą prašydama panaikinti VAAT 2017-03-21 sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti minėtą nutarimą.

2. Byla: UAB „Litesko“ v. Taryba.
Bylos esmė: UAB „Litesko“ kreipėsi su skundu į VAAT prašydama panaikinti 2017-06-19 nutarimą Nr. O3E-267. UAB „Litesko“ nesutiko su minėtu nutarimu skirta sankcija už reguliuojamos veiklos pažeidimą.

3. Byla: AB „Achema“ v. Taryba.
Bylos esmė: AB „Achema“ kreipėsi su skundu į VAAT prašydama panaikinti 2017-05-15 nutarimą Nr. O3E-145. AB „Achema“ nesutiko su minėtu nutarimu nustatyta gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamąją 2017 metams prie gamtinių dujų perdavimo kainos.

4. Byla: AB „Achema“ v. Taryba (tretieji suinteresuoti asmenys – Energetikos ministerija, AB „Amber grid“, AB „Klaipėdos nafta“).
Bylos esmė: AB „Achema“ kreipėsi į VAAT, prašydama panaikinti 2012-10-19 nutarimą O3-317 ir 2012-10-26 nutarimą Nr. O3-330 argumentuodama savo poziciją minėtų nutarimų galimu prieštaravimu Energetikos įstatymo, Gamtinių dujų įstatymo, Viešojo administravimo įstatymo nustatytiems įstatymų viršenybės ir nepiktnaudžiavimo valdžia principams, taip pat galimu prieštaravimu Europos Sąjungos teisės aktams, reguliuojantiems gamtinių dujų sektoriaus teisinius santykius.
Bylos eiga: VAAT 2014-10-13 nutartimi sustabdė administracinę bylą, ir kreipėsi į Konstitucinį teismą. Konstitucinis Teismas 2015-04-03 nutarimu Nr. KT10-N6/2015 pripažino, jog Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme įtvirtintas reglamentavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Atsižvelgiant į tai, VAAT 2015-05-28 sprendimu atmetė AB „Achema“ skundą kaip nepagrįstą. AB „Achema“ pateikė apeliacinį skundą prašydama panaikinti VAAT 2015-05-28 sprendimą ir išspręsti bylą iš esmės. LVAT 2016-10-24 priėmė nutartį sustabdyti administracinę bylą iki kol įsiteisės galutinis sprendimas Europos Sąjungos Bendrajame Teisme iškeltoje byloje Nr. T-417/16.

5. Byla: AB „Achema“ v. Taryba (tretieji suinteresuoti asmenys – Energetikos ministerija, AB „Amber grid“, AB „Klaipėdos nafta“).
Bylos esmė: AB „Achema“ kreipėsi į VAAT, prašydama panaikinti 2014-11-20 nutarimą Nr. O3-895, argumentuodama savo poziciją minėto nutarimo galimu prieštaravimu Energetikos įstatymo, Gamtinių dujų įstatymo, Viešojo administravimo įstatymo nustatytiems įstatymų viršenybės ir nepiktnaudžiavimo valdžia principams, taip pat galimu prieštaravimu Europos Sąjungos teisės aktams, reguliuojantiems gamtinių dujų sektoriaus teisinius santykius.
Bylos eiga: VAAT 2015-11-11 nutartimi sustabdė administracinę bylą iki įsiteisės sprendimas administracinėje byloje A-2985-858/2015.

6. Byla: AB „Achema“ v. Taryba (tretieji suinteresuoti asmenys – Energetikos ministerija, AB „Amber grid“, AB „Klaipėdos nafta“, AB „Litgas“).
Bylos esmė: AB „Achema“ kreipėsi į VAAT, prašydama panaikinti 2015-12-13 nutarimą Nr. O3-683, motyvuodama tuo, kad minėtas nutarimas priimtas nesant tam teisinio pagrindo ir viršijant Tarybai suteiktus įgaliojimus.
Bylos eiga: VAAT 2016-11-10 nutartimi sustabdė administracinę bylą, kol LVAT bus išnagrinėta administracinė byla Nr. A-162-858/2017.

7. Byla AB „Achema“ v. Taryba (tretieji suinteresuoti asmenys – Energetikos ministerija, AB „Amber grid“, AB „Klaipėdos nafta“, UAB „Litgas“).
Bylos esmė: AB „Achema“ kreipėsi į VAAT, prašydama panaikinti 2017-11-24 nutarimą O3E-527 ir 2017-12-07 nutarimą Nr. O3E-583 argumentuodama savo poziciją minėtų nutarimų galimu prieštaravimu Energetikos įstatymo, Gamtinių dujų įstatymo, Viešojo administravimo įstatymo nustatytiems įstatymų viršenybės ir nepiktnaudžiavimo valdžia principams, taip pat galimu prieštaravimu Europos Sąjungos teisės aktams, reguliuojantiems gamtinių dujų sektoriaus teisinius santykius.

8. UAB „Geros dujos" vs. Taryba.
Bylos esmė: UAB „Geros dujos" kreipėsi į VAAT dėl 2018 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. O3E-293 „Dėl UAB „Geros dujos" neplaninio patikrinimo" panaikinimo, kuriuo Taryba įpareigojo įmonę grąžinti 99 193,46 Eur sumą vartotojams, kuri patirta dėl Bendrovės atliktų pažeidimų, nustatytų neplaninio patikrinimo metu.