Įeiti
Publikuota: 2014.02.03. Atnaujinta: 2014.02.03

Gamtinių dujų rinka


Gamtinių dujų rinkos liberalizacija

2007 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikos Seimas, tam, kad įgyvendintų Europos Sąjungos Gamtinių dujų Direktyvos nuostatas, priėmė gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymą (toliau – Įstatymas). Įstatyme nustatyta, kad nuo 2007 m. liepos 1 d. kiekvienas vartotojas turi teisę pasirinkti dujų įmonę, kuri jam tieks (parduos) dujas. Tokie vartotojai vadinami laisvaisiais vartotojais.

Iki 2014 m. Lietuva neturėjo dujų tiekimo alternatyvų – dujos Lietuvai buvo tiekiamos vieninteliu vamzdynu iš Baltarusijos, o dujų tiekimo pajėgumai iš Latvijos Inčukalno dujų saugyklos, sutrikus tiekimui per Baltarusiją, yra nepakankami. Lietuvoje įgyvendinus suskystintų gamtinių dujų (SGD)  terminalo projektą atsirado galimybė turėti alternatyvų dujų šaltinį ir sukurti sąlygas atsirasti dujų rinkai. SGD terminalo pagrindinė funkcija – priimti ir saugoti SGD, jas dujinti ir tiekti į magistralinį tinklą (SGD terminalas neteikia gamtinių dujų skystinimo paslaugų).


Iš ko susideda gamtinių dujų kaina?

Dujų kainą sudaro šios dalys:

  • tiekimas (importas),
  • transportavimas,
  • saugumo dedamoji,
  • mokesčiai ir akcizas.

Daugiau apie tai galite sužinoti čia.


Dujų rinkos dalyviai bei sudaromos sutartys

Lietuvos gamtinių dujų rinkos dalyviai yra:
1. gamtinių dujų tiekėjai (pardavėjai);
2. perdavimo arba magistralinių (aukšto) slėgio dujotiekių sistemos operatorius;
3. dujų skirstymo įmonės;
4. vartotojai.

Daugiau apie tai galite sužinoti čia.

Dujų įmonių santykiai su vartotojais ir sistemos naudotojais grindžiami sutartimis. Dujų įmonių sutartys su buitiniais vartotojais yra viešos. Sutartyse nurodoma: dujų įmonės pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, dujų kiekis, kokybė, kaina, tiekimo tvarka, dujų tiekimo ribojimo ar nutraukimo sąlygos, informacijos apie dujų, teikiamų paslaugų kainas pateikimo tvarka, paslaugų teikimo sąlygos, šalių įsipareigojimai, atsakomybė, atsiskaitymo tvarka, sutarties terminas, pakeitimo bei nutraukimo sąlygos, ginčų nagrinėjimo tvarka. Dujų įmonės apie sutarčių sąlygas informuoja sistemos naudotojus ir vartotojus iš anksto, ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki sutarčių sudarymo ar sutarčių sąlygų pakeitimo.

Viešosios sutartys su buitiniais vartotojais turi būti sudaromos pagal abiem šalims privalomas standartines sąlygas. Šias sąlygas tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, suderinusi su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba prie Teisingumo ministerijos.


Gamtinių dujų vartotojų teisės

Gamtinių dujų vartotojai turi teisę:

1) laisvai pasirinkti tiekimo įmonę. Buitiniai vartotojai turi teisę laisvai ir neatlygintinai pasirinkti tiekimo įmonę nuo 2007 m. liepos 1 d.;

2) gauti iš dujų įmonių šią informaciją: dujų įmonės pavadinimas, buveinės adresas, kodas ir teisinė forma; teikiamos paslaugos ir jų teikimo sąlygos; dujų, paslaugų kainos ir pranešimų apie kainas pateikimo būdai; sutarčių terminai, jų sudarymo ir nutraukimo sąlygos; kompensacijų teikimo sąlygos; ginčų nagrinėjimo būdai;

3) nutraukti sutartis, jei keičiamos sutarčių sąlygos ir jos vartotojams yra nepriimtinos. Buitiniai vartotojai turi teisę nutraukti sutartis vienašališkai ir neatlygintinai Civilinio kodekso 6.390 straipsnio 1 dalyje nustatytomis sąlygomis;

4) gauti iš dujų įmonių pasiūlymus dėl atsiskaitymo būdų ir pasirinkti atsiskaitymo būdą.