Įeiti
Publikuota: 2014.01.31. Atnaujinta: 2021.06.18

Vykstančios viešosios konsultacijosKonsultacija vyksta nuo 2021-06-18 iki 2021-07-05

Šilumos ir vandens departamento
Šilumos bazinių kainų skyriaus
vedėja Eglė Goculenko
Mob. 8 619 79410
El. p. egle.goculenko@vert.lt
Šilumos kainų ir investicijų skyriaus
vedėjas Aivaras Ciesiūnas
Mob. 8 614 03928
El. p. aivaras.ciesiunas@vert.lt

Tikslas – atlikti Šilumos kainų nustatymo metodikos ir susijusių teisės aktų pakeitimus.
Konsultacija vyksta nuo 2021-06-16 iki 2021-06-23

Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus
patarėjas Giedrius Blagnys
Tel. +370 5 239 7825
El. p. giedrius.blagnys@vert.lt

Tikslas – nustatyti Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos naujos redakcijos 10 punkte numatyto papildomo 1 proc. investicijų grąžos priedo skyrimo investicijų projektams, įgyvendinantiems Lietuvos Respublikos klimato kaitos mažinimo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslus, kriterijus.
Konsultacija vyksta nuo 2021-06-11 iki 2021-06-28

Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus
patarėja Lina Karpavičiūtė
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. lina.karpaviciute@vert.lt

Tikslas – numatyti aiškesnę elektros energetikos, gamtinių dujų ir centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų įmonių investicijų projektų Taryboje vertinimo ir derinimo tvarką pagal investicijų projektų apimtį, paskirtį ir tikslą.
Konsultacija vyksta nuo 2021-05-25 iki 2021-06-01

Šilumos ir vandens departamento
Šilumos bazinių kainų skyriaus
vedėja Eglė Goculenko
Mob. 8 619 79410
El. p. egle.goculenko@vert.lt

Tikslas – sudaryti sąlygas laiku reaguoti į reikšmingus šilumos sektoriaus reguliavimo ar ūkio subjektų veiklos pasikeitimus bei užtikrinti, kad šilumos kainos būtų pagrįstos būtinosiomis sąnaudomis.


Konsultacija vyksta nuo 2021-05-21 iki 2021-06-11

Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus
vyr. specialistė Vilija Janickienė

Tel. (8 
619) 66 232, El. p. vilija.janickiene@vert.lt.
(dėl Projekto Nr. 1)

vyr. specialistė Renata Bartašiūtė-Černevičė

Tel.(8 612) 38 659,
El. p. renata.bartasiute@vert.lt 
(dėl Projekto Nr. 2).

Tikslas – siūloma skelbti ne mėnesinius aukcionus, bet savaitinius, kas leis lanksčiau reaguoti į besikeičiančią konkurencinę aplinką - šilumos poreikio ar gamybos pajėgumų pokyčius. Taip pat operatyviau reaguoti į biokuro biržos  kainų pokyčius, kas sudarys sąlygas tiksliau apskaičiuoti palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas, kurios riboja superkamos šilumos kainas. 


Konsultacija vyksta nuo 2021-05-18 iki 2021-06-01

Dujų ir elektros departamento 

direktorė  Jurga Grudzinskaitė-Gainovskė

Tel. (8 5) 213 9226,
El. p. jurga.grudzinskaite@vert.lt.

Tikslas – nustatyti pagrindinius techninius ir ekonominius LRAIC modelio suformavimo principus, kuriais vadovaujantis bus nustatomos VERT reguliuojamų paslaugų ilgo laikotarpio vidutines padidėjimo sąnaudos. Nustatytos ilgo laikotarpio vidutines padidėjimo sąnaudos bus naudojamos nustatant valstybės reguliuojamas kainas, vertinant reguliuojamos veiklos sąnaudų būtinumą ir nustatant nekoreguojamų leistinų pajamų dydį.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2021-05-31
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2021-05-31
LITGRID AB, 2021-06-01
AB "Energijos skirstymo operatorius", 2021-06-01Projektų paketas

Viešoji konsultacija dėl Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo  pakeitimo

Viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo

Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimo

Viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo

Viešoji konsultacija Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos  pakeitimo

Viešoji konsultacija dėl energetikos įmonių investicijų projektų derinimo valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos pakeitimo pakeitimo

Viešoji konsultacija dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo pakeitimo

Viešoji konsultacija dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimo

Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimo

Viešoji konsultacija dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimo

Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2021-02-26 iki 2021-03-31

Šilumos ir vandens departamento direktorė Rasa Valatkevičienė
Tel. 8 5 250 6182
El. p. rasa.valatkeviciene@vert.lt

Tikslas numatyti aiškų inovacijų, atitinkančių Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos apraše nustatytus kriterijus, skatinimo mechanizmą inovacijoms, diegiamoms bandomojoje ir ne bandomojoje aplinkoje. 

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB "Klaipėdos energija" (priedas), 2021-03-23
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2021-03-26
AB "Litgrid", 2021-03-30
AB "Amber Grid", 2021-03-30
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2021-03-31 
AB "Kauno energija"2021-03-31
AB "Klaipėdos nafta", 2021-03-31
AB "Energijos skirstymo operatorius", 2021-03-31
UAB "EPSO-G", 2021-04-01 
AB Vilniaus šilumos tinklai, 2021-03-31
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2021-04-06
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2021-04-07Konsultacija vyksta nuo 2021-01-29 iki 2021-02-27

Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus
patarėja Lina Karpavičiūtė
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. lina.karpaviciute@vert.lt

Tikslas – numatyti aiškesnę elektros energetikos, gamtinių dujų ir centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų įmonių investicijų projektų Taryboje vertinimo ir derinimo tvarką pagal investicijų projektų apimtį, paskirtį ir tikslą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Aplinkos apsaugos agentūra, 2021-02-22
AB "Energijos skirstymo operatorius", 2021-03-02
Centrinė projektų valdymo agentūra, 2021-03-01
VŠĮ Lietuvos energetikos agentūra, 2021-03-01
EPSO-G Energetikos evoliucija, 2021-03-03
AB "Ignitis gamyba" (priedas), 2021-03-03
AB "Amber Grid", 2021-03-01
Litgrid, AB (priedas), 2021-02-26


Viešoji konsultacija dėl Tarpzoninio pralaidumo apskaičiavimo, nustatymo ir paskirstymo su Rusija nuostatų, sąlygų ir metodikos (lydraštis ir nutarimo projektas).

Konsultacija vyksta nuo 2020-11-03 iki 2020-11-05

Dujų ir Elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas Paulius Blažys
Tel. (8 5) 213 5342
El. p. paulius.blazys@vert.lt.

Tikslas – patvirtinti Lietuvos elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus (PSO) AB „Litgrid" kartu su Latvijos ir Estijos PSO parengtą Tarpzoninio pralaidumo apskaičiavimo, nustatymo ir paskirstymo su Rusija nuostatus, sąlygas ir metodiką.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, 2020-11-03
Eesti Energia AS“, 2020-11-06
AB "Ignitis grupė", 2020-11-06
AB "INTER RAO Lietuva", 2020-11-06
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2020-11-06Konsultacija vyksta nuo 2020-08-19 iki 2020-09-02

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Dujų skyriaus vyr. specialistas
Karolis Demšė

Tel. (8 5) 2506183
El. p. karolis.demse@vert.lt

Tikslas – patikslinti gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklius bei jų  įvertinimo tvarką.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2020-08-26
UAB "Ignitis", 2020-09-02
AB "Energijos skirstymo operatorius", 2020-09-07
Konsultacija vyksta nuo 2020-07-08 iki 2020-08-10

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Dujų skyriaus 
patarėja Eglė Paipolienė
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. egle.paipoliene@vert.lt

Tikslas – užtikrinti paprastesnę prieigą prie SGD terminalo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB "Ignitis" (priedas), 2020-08-10
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, 2020-09-11

Viešoji konsultacija dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2020-04-06 iki 2020-05-06

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistas Aleksandr Nasyr
Tel. (8 5) 213 9324
El. p. aleksandr.nasyr@vert.lt

Tikslas – suderinti Sąvado nuostatas su Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo nuostatomis ir patobulinti šilumos perdavimo tinklo dispečerinio valdymo bei balansavimo taisykles.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2020-04-14
UAB "Energy Advice", 2020-04-14
AB "Panevėžio energija", 2020-04-17
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2020-04-28
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2020-05-04
AB "KLAIPĖDOS ENERGIJA", 2020-05-04
UAB "Kauno kogeneracinė jėgainė", 2020-05-05
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, 2020-05-05
UAB „Fortum Klaipėda“, 2020-05-05
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2020-05-05
UAB “Forest investment”, 2020-05-07
Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, 2020-05-07
UAB "Pramonės energija", 2020-05-06
AB "Kauno energija", 2020-05-08
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2020-05-12