Įeiti
Publikuota: 2014.01.31. Atnaujinta: 2019.04.16

Vykstančios viešosios konsultacijosViešoji konsultacija dėl AB „Litgrid“ parengto Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašo

Konsultacija vyksta nuo 2019-04-16
iki 2019-04-23

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyresn. specialistė 
Greta Mališauskienė
Tel. (8 5) 239 7825
El. p.  greta.malisauskiene@regula.lt

Tikslas – užtikrinti rinkos dalyviams objektyvias, skaidrias ir nediskriminuojančias sąlygas pasinaudoti elektros energijos perdavimo tinklais.
Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-04-15
iki 2019-04-15

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Irena Burdulytė
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. irena.burdulyte@regula.lt

Tikslas – suvienodinti teisinį reglamentavimą.
Viešoji konsultacija dėl Didžiausiosios elektros energijos, pagamintos išatsinaujinančių išteklių, kainos nustatymo metodikos

Konsultacija vyksta nuo 2019-04-11
iki 2019-04-18

Kontaktinio asmens duomenys:
Vyriausioji patarėja
Medeina Augustinavičienė
Tel. (8 5) 233 0766
El. p. medeina.augustinaviciene@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus.  

Viešoji konsultacija dėl Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodikos

Konsultacija vyksta nuo 2019-04-11
iki 2019-04-18

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Elektros skyriaus vyresnioji specialistė
Greta Mališauskienė
Tel.  (8 5) 239 7825
El.p.
greta.malisauskiene@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus.


Viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-03-06
iki 2019-03-22

Kontaktinių asmenų duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vedėjas
Aivaras Ciesiūnas
Tel. (8 5) 216 3732
El.p. aivaras.ciesiunas@regula.lt
Ekonominės analizės skyriaus patarėja
Lina Bartkienė
Tel. (8 5) 213 3628
El.p. lina.bartkiene@regula.lt

Tikslas – tobulinti šilumos sektoriaus reguliavimą bei didesnio aiškumo rinkos dalyviams.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos auditorių rūmai, 2019-03-25
UAB „Litesko“, 2019-03-25
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2019-03-19Viešoji konsultacija dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-03-06
iki 2019-03-22

Kontaktinių asmenų duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vedėjas
Aivaras Ciesiūnas
Tel. (8 5) 216 3732
El.p. aivaras.ciesiunas@regula.lt
Ekonominės analizės skyriaus patarėja
Lina Bartkienė
Tel. (8 5) 213 3628
El.p. lina.bartkiene@regula.lt

Tikslas – reguliuojamoms šilumos sektoriaus įmonėms užtikrinti aiškesnį apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą, teikia viešajai konsultacijai.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-04-12
Lietuvos auditorių rūmai, 2019-03-25
AB „Panevėžio energija“, 2019-03-21
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2019-03-19


 
 

Viešoji konsultacija dėl Lietuvos PSO paslaugų kainų metodikos ir preliminarių 2020-2023 m. kainų – įgyvendinamas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas

Konsultacija vyksta nuo 2019-03-05
iki 2019-05-06

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Dujų skyriaus patarėja
Marta Vorobjova-Derkač
Tel. (8 5) 250 6183
El.p. marta.vorobjova@regula.lt

Tikslas – įgyvendinti suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksą.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AS AJ Power Gas, 2019-04-16


 

 

Viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono nuostatų projekto

Konsultacija vyksta nuo 2019-02-18
iki 2019-03-07

Kontaktinio asmens duomenys:
Vyriausioji patarėja
Medeina Augustinavičienė
Tel. (8 5) 233 0766
El.p. medeina.augustinaviciene@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos pakeitimus. 


 Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB „Lietuvos energija“, 2019-03-08
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-03-08
Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, 2019-03-06
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2019-03-05

 

Viešoji konsultacija dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. O3-163 „Dėl elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinės formos patvirtinimo“ išdėstymo nauja redakcija

​Konsultacija vyksta nuo 2019-02-11
iki 2019-02-27

Kontaktinio asmens duomenys:
Vyriausioji patarėja Medeina Augustinavičienė
Tel. (8 5) 233 0766
El.p.  medeina.augustinaviciene@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir  Elektros energetikos įstatymo pakeitimus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2019-03-08
Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, 2019-03-05
AB „Litgrid“, 2019-03-01
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2019-02-19
UAB „Lietuvos energija“, 2019-02-27

  
Pakartotinė viešoji konsultacija dėl AB „Litgrid“ parengtų balansavimo paslaugų teikėjams taikytinų nuostatų ir sąlygų pasiūlymo ir už balansą atsakingoms šalims taikytinų nuostatų ir sąlygų pasiūlymo

​Konsultacija vyksta nuo 2018-11-29
iki 2018-12-05

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Rinkos  plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas
Paulius Blažys
Tel. (8 5) 2135342
El.p. paulius.blazys@regula.lt                 

Tikslas – atsižvelgti į 2017 m. lapkričio 23 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės.


Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos pakeitimo

​Konsultacija vyksta nuo 2018-11-16
iki 2018-12-17

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus
vyr. specialistas
Ignas Kazakevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. ignas.kazakevicius@regula.lt

Tikslas objektyviau paskirstyti kaštus prijungiant naujus vartotojus prie gamtinių dujų sistemos.

 

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Amber Grid“, 2018-12-17
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-12-17 (priedas)


Viešoji konsultacija dėl LITGRID AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutarčių standartinių sąlygų

​Konsultacija vyksta nuo 2018-11-09
iki 2018-11-16

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyresn. specialistė
Milda Budreckaitė
Tel. (8 5) 2135342
El. p. milda.budreckaite@regula.lt

Tikslasperdavimo sistemos operatorius LITGRID AB ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 1 d. turi parengti ir su Komisija suderinti elektros energijos perdavimo paslaugos sutarčių standartines sąlygas.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-11-22 (priedas)
AB „ORLEN Lietuva“, 2018-11-21
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2018-11-19 (priedas)
AB „Lifosa“, 2018-11-19
 

Viešoji konsultacija dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2017-12-22​ iki
2018-01-22

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Ekonominės analizės skyriaus patarėja     
Lina Bartkienė
tel. (8 5) 213 3628
el. p. lina.bartkiene@regula.lt
Vandens skyriaus vyr. specialistė
Vida Žilėnienė
tel. (8 5) 213 1983
el. p. vida.zileniene@regula.lt
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė
Renata Bartašiūtė-Černevičė
tel. (8 5) 213 9324
el. p. renata.bartasiute@regula.lt
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Lina Karpavičiūtė
tel. (8 5) 250 6183
el. p. lina.karpaviciute@regula.lt
Elektros skyriaus patarėja
Ramutė Cirulytė
tel. (8 5) 213 5241
el. p. ramute.cirulyte@regula.lt
Elektros skyriaus patarėja
Lina Milkevičiūtė
tel. (8 5) 213 5241
el. p. lina.milkeviciute@regula.lt

Tikslas – užtikrinti, kad ūkio subjektai skelbtų visą viešai privalomą skelbti informaciją.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-01-30
UAB „Litesko“, 2018-01-29
AB „Litgrid“, 2018-01-26
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2018-01-26
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2018-01-24
UAB „Baltpool“, 2018-01-24
UAB „Litgas“, 2018-01-24
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2018-01-23
AB „Klaipėdos nafta“, 2018-01-23
AB „Orlen Lietuva“, 2018-01-23
UAB „Get Baltic“, 2018-01-22
AB „Amber Grid“, 2018-01-22
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2018-01-22
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-01-22
UAB „Šiaulių vandenys“, 2018-01-19
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2018-01-19
UAB „Aukštaitijos vandenys“, 2018-01-17
AB „Inter Rao Lietuva“, 2018-01-10
UAB „Vilniaus vandenys“, 2018-01-05
Lietuvos banko priežiūros tarnyba, 2018-01-02

 

Viešoji konsultacija dėl Litgrid AB standartinės balansavimo energijos pirkimo-pardavimo sutarties derinimo​ ​

​Konsultacija vyksta nuo 2017-11-22
iki 2017-11-27

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Ramutė Cirulytė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. ramute.cirulyte@regula.lt  

​Tikslas – rinkos dalyviams sudaryti vienodas ir nediskriminacines sąlygas įsigyti balansavimo energiją Lietuvos rinkoje.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Nord Pool, 2017-11-30
Lietuvos pramonininkų konfederacija, 2017-11-29
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-11-27
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-11-27
AB „ORLEN Lietuva“, 2017-11-24
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2017-11-24
UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“, 2017-11-23