Įeiti

Viešoji konsultacija dėl Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros plano 2018–2027 m.

Komisija, siekdama užtikrinti elektros energetikos sektoriaus plėtrą, kuri tenkintų rinkos dalyvių poreikius, skelbia viešąją konsultaciją dėl AB „Litgrid“ parengto Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros plano 2018–2027 m.
2018-07-23
Elektra, Viešosios konsultacijos

Liepos mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje

Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina liepos mėn. yra 4,43 ct/kWh (be PVM) ir, palyginus su birželio mėn., mažėja 2,42 proc. Per metus (nuo 2017 m. liepos mėn. iki 2018 m. liepos mėn.) vidutinė šilumos kaina mažėjo 0,89 proc.
2018-07-10
Šiluma, Statistika, Dėl kainų ir tarifų
loading

Pratęsiamas elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimas

Komisija priėmė sprendimą iki 2018 m. spalio 22 d. pratęsti elektros energijos rezervinės galios rinkos tyrimą – tyrimas pratęsiamas antrą kartą.
2018-07-20
Posėdžio sprendimai (elektra)

Suderintos AB „Klaipėdos energija“ investicijos

Komisija suderino AB „Klaipėdos energija“ investicijas už bendrą 1,355 mln. Eur sumą, kurioms įgyvendinti ketinama pasinaudoti ES struktūrinių fondų parama.
2018-07-20
Posėdžio sprendimai (šiluma)

Suderintos UAB „Kelmės vanduo“ bazinės paslaugų kainos

Komisija UAB „Kelmės vanduo“ paslaugų vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 2,47 Eur/m3 (be PVM) bazinę geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą, taip pat suderinta 1,47 Eur/mėn. (be PVM) apskaitos kaina.
2018-07-20
Posėdžio sprendimai (vanduo)

Vartotojams keisis įkainiai už elektros energijos persiuntimo, tiekimo nutraukimą, apribojimą, atnaujinimą ir apskaitos prietaisų rodmenų nuskaitymą

Komisija suderino atnaujintus AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo ir (ar) tiekimo nutraukimo, apribojimo, atnaujinimo ir elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenų nuskaitymo paslaugų įkainius.
2018-07-20
Posėdžio sprendimai (elektra)
dsaisissirink_elektros_tiekejaenergetikosabc
Naujienlaiškio prenumerata.
Užsakyti

Visagino gyventojams vienašališkai nustatyta šilumos kaina

Visagino savivaldybei per numatytą terminą nenustačius VĮ „Visagino energija“ šilumos kainos dedamųjų tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams, Komisija vienašališkai nustatė šilumos kainą Visagino gyventojams.
2018-07-20

Šilalės gyventojams vienašališkai nustatytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos

Šilalės rajono savivaldybės tarybai per 30 kalendorinių dienų nuo Komisijos suderinimo nenustačius UAB „Šilalės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų, Komisija jas nustatė vienašališkai.
2018-07-20

Suderinta UAB „Palangos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina

UAB „Palangos vandenys“ vartotojams, perkantiems paslaugas bute, suderinta 1,76 Eur/m³ (be PVM) kaina už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą bei apskaitos kaina – 1,26 Eur butui/mėn. (be PVM).
2018-07-20

Neringos gyventojams keisis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina

Komisija UAB „Neringos vanduo“ vartotojams, perkantiems paslaugas bute, suderino 3,09 Eur/m³ (be PVM) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą, taip pat suderinta 1,26 Eur butui/mėn. (be PVM) apskaitos kaina.
2018-07-20

Atliktas vandentvarkos sektoriaus įmonių 2017 m. finansinio pajėgumo vertinimas

Komisija atliko 2017 m. finansinio pajėgumo vertinimą ir nustatė normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinę reikšmę – 1,91.
2018-07-20

Viešoji konsultacija dėl Išdujinto suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio pertekliaus aukciono sąlygų

Komisija teikia viešajai konsultacijai UAB „Litgas“ parengtas Išdujinto suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio pertekliaus aukciono sąlygas.
2018-07-16