Įeiti

Komisija skelbia 2019 m. I ketv. biokuro rinkos stebėsenos ataskaitą

Komisija, vykdydama energijos išteklių rinkos priežiūrą ir siekdama užtikrinti biokuro rinkos skaidrumą, dalyvių informuotumą, parengė ir skelbia Biokuro rinkos stebėsenos ataskaitą už 2019 m. I ketvirtį.
2019-06-19
Šiluma, Statistika, Informacija ūkio subjektams

Viešoji konsultacija dėl parengtų teisės aktų projektų

Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. pradės darbą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), Komisija skelbia viešajai konsultacijai parengtus teisės aktų projektus.
2019-06-19
Elektra, Dujos, Šiluma, Viešosios konsultacijos, Kitos

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl AB „Litgrid“ elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinių sąlygų

Komisija, siekdama sudaryti vienodas ir nediskriminuojančias sąlygas visiems sistemos naudotojams, teikia pakartotinei viešajai konsultacijai AB „Litgrid“ parengtas elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartines sąlygas.
2019-06-18
Elektra, Viešosios konsultacijos

Teismas: Komisijos sprendimas dėl šilumos kainų sumažinimo UAB „Vilniaus energija“– teisėtas

Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs Komisijos ir UAB „Vilniaus energija“ ginčą dėl naudos pasidalinimo su vartotojais, patvirtino, kad Komisijos sprendimas yra teisėtas.
2019-06-18
Šiluma, Kitos, Dėl įmonių kontrolės, Dėl investicijų
loading

Prijungimo prie gamtinių dujų sistemos sutarties nutraukimas: kada vartotojas neprivalo atlyginti operatoriaus patirtų išlaidų?

Komisija, išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ ginčą, pasisakė, kad vartotojui turi būti grąžinta visa sumokėta prijungimo įmoka.
2019-06-13
Posėdžio sprendimai (dujos)

Jei vartotojas laiku nedeklaruoja apskaitos prietaiso rodmenų, kaip atsiskaitoma už elektros energiją?

Komisija, išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ ginčą, pripažino, kad laiku nedeklaravus apskaitos prietaiso rodmenų, vartotojui pagrįstai suvartotas elektros energijos kiekis buvo apskaičiuotas pagal vidutinį suvartojimą.
2019-06-13
Posėdžio sprendimai (elektra)

Kaip grąžinama permoka už elektros energiją, jei atsiskaitoma pagal vidutinį suvartojimą?

Kai vartotojas už elektros energiją moka pagal vidutinį suvartojimą ir susidaro skirtumas tarp apmokėto ir faktiškai suvartoto elektros energijos kiekio, bendrovė turi nedelsdama atlikti perskaičiavimą ir grąžinti vartotojui permoką.
2019-06-13
Posėdžio sprendimai (elektra)

Komisija suderino AB „Litgrid“ elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašą

Siekiant užtikrinti objektyvias ir skaidrias sąlygas rinkos dalyviams pasinaudoti elektros energijos perdavimo tinklais, Komisija suderino AB „Litgrid“ elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašą.
2019-06-13
Posėdžio sprendimai (elektra)
metodine_pagalba dsais energetikosabc
Naujienlaiškio prenumerata.
Užsakyti

Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus parengtiems teisės aktų projektams

Kviečiame iki 2019 m. birželio 21 d. pateikti pastabas ir pasiūlymus parengtiems teisės aktų projektams.
2019-06-18

Viešoji konsultacija dėl parengtų teisės aktų projektų

Komisija, atsižvelgdama į tai, kad 2019 m. liepos 1 d. pradės darbą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), teikia viešajai konsultacijai parengtus teisės aktų projektus – pastabas ir pasiūlymus teikite iki 2019 m. birželio 21 d.
2019-06-18

Viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos

Viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos – pastabas ir pasiūlymus teikite iki 2019 m. birželio 25 d.
2019-06-18

Paskelbtas Švarios energijos paketas numato naujas užduotis energetikos reguliuotojui

2019 m. birželio 14 d. ES oficialiajame leidinyje paskelbtas Švarios energijos paketas (angl. Clean Energy Package) numato naujas užduotis energetikos reguliuotojui.
2019-06-18

Birželio mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje

Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina birželio mėn. yra 4,37 ct/kWh (be PVM) ir, palyginus su gegužės mėn., mažėja 6,22 proc. Per metus (nuo 2018 m. birželio mėn. iki 2019 m. birželio mėn.) vidutinė šilumos kaina mažėjo 3,74 proc.
2019-06-12

Komisija įvertino, ar reguliuojami energijos gamintojai biokurą įsigyja ekonomiškai naudingiausiu būdu

Komisija, įvertinusi 46 centralizuoto šilumos tiekimo įmonių (įskaitant įmonių filialus) ir 14 reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų biokuro įsigijimo sandorius 2018 m., pažeidimų nenustatė.
2019-06-12