Įeiti

Komisijos sprendimas dėl UAB „Geros dujos“ vartotojams padarytos žalos nustatymo – teisėtas

Vilniaus apygardos administracinis teismas konstatavo, kad abejoti Komisijos atlikto UAB „Geros dujos“ patikrinimo išvadomis pagrindo nėra.
2019-01-16
Dujos

Aptarta elektros įtampos svyravimo ir mikrotrūkių problematika

Komisija 2019 m. sausio 15 d. pakvietė atsakingų institucijų, organizacijų ir elektros perdavimo bei skirstymo operatorius diskusijai.
2019-01-15
Elektra

UAB „Geros dujos“ skirta bauda už reguliuojamos veiklos pažeidimą

Komisija 2019 m. sausio 10 d. posėdyje UAB „Geros dujos" skyrė beveik 23 tūkst. Eur baudą.
2019-01-14
Dujos

Teismas: Komisijos sprendimas dėl šilumos kainų sumažinimo UAB „Vilniaus energija“ – teisėtas

Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs Komisijos ir UAB „Vilniaus energija“ ginčą dėl naudos pasidalinimo su vartotojais, investavus į ekonomaizerį, konstatavo, kad Komisijos sprendimas sumažinti šilumos tiekimo sąnaudas yra teisėtas.
2019-01-11
Šiluma, Kitos
loading

Patvirtinti Pagrindiniai organizaciniai reikalavimai, funkcijos, pareigos, susiję su duomenų mainais ir eksploatavimo saugumu

Komisija patvirtino AB „Litgrid" kartu su kitais Europos elektros energijos perdavimo sistemų operatoriais parengtus Pagrindinius organizacinius reikalavimus, funkcijas, pareigas, susijusius su duomenų mainais ir eksploatavimo saugumu.
2019-01-17
Posėdžio sprendimai (dujos)

Vienašališkai nustatytos UAB „Nemenčinės komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos

Vilniaus rajono savivaldybės tarybai per 30 kalendorinių dienų terminą nenustačius Komisijos suderintų UAB „Nemenčinės komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų, Komisija kainas nustatė vienašališkai.
2019-01-17
Posėdžio sprendimai (vanduo)

Skuodo vartotojams vienašališkai nustatytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos

Skuodo rajono savivaldybės tarybai nenustačius Komisijos suderintų UAB „Skuodo vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų, Komisija kainas nustatė vienašališkai.
2019-01-17
Posėdžio sprendimai (vanduo)

Mažėja UAB „Nemėžio komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos

Vilniaus rajono savivaldybės tarybai per 30 kalendorinių dienų nenustačius Komisijos suderintų UAB „Nemėžio komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų, Komisija kainas nustatė vienašališkai.
2019-01-17
Posėdžio sprendimai (vanduo)
metodine_pagalba dsais energetikosabc
Naujienlaiškio prenumerata.
Užsakyti

Prūdiškių socialinės globos namų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos nustatytos vienašališkai

Vilniaus rajono savivaldybės taryba per 30 kalendorinių dienų nenustatė Komisijos suderintų Prūdiškių socialinės globos namų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų, todėl Komisija kainas nustatė vienašališkai.
2019-01-17

Sausio mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje

Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina sausio mėn. yra 5,50 ct/kWh (be PVM) ir, palyginus su gruodžio mėn., didėja 2,42 proc. Per metus (nuo 2018 m. sausio mėn. iki 2019 m. sausio mėn.) vidutinė šilumos kaina didėjo 5,97 proc.
2019-01-11

Viešoji konsultacija dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo

Komisija parengė ir teikia viešajai konsultacijai Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimus.
2019-01-11

Teismas: Komisijos sprendimas dėl mažesnės VIAP sumos išmokėjimo AB „Lietuvos energijos gamyba“ − teisėtas

Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs Komisijos ir AB „Lietuvos energijos gamyba“ ginčą dėl sumažintų lėšų išmokėjimo bendrovei 2015 m. už VIAP teikimą, konstatavo, kad Komisijos sprendimas yra teisėtas.
2019-01-11

Komisija suderino UAB „Ukmergės šiluma“ investicijas

Komisija suderino UAB „Ukmergės šiluma“ investicijas, kurių bendra vertė siekia 2,26 mln. Eur. Dalis investicijų jau yra atliktos, kai kurių investicijų suma pasikeitė po viešųjų pirkimų procedūrų, kitus darbus numatyta atlikti iki 2019 m. pabaigos.
2019-01-10

Keičiasi Šilumos aukciono reglamentas

Komisija patvirtino energijos išteklių biržos operatoriaus UAB „Baltpool“ parengtą naujos redakcijos Šilumos aukciono reglamentą, kuris keičiamas dėl 2018 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusių šilumos supirkimo tvarkos pakeitimų.
2019-01-10