Įeiti

Savivaldybių prašoma patikrinti daugiabučių namų, kuriuose SND balionams šalinti numatyta valstybės parama, sąrašus

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakartotinai kreipėsi į savivaldybes su prašymu iki rugpjūčio 14 d. peržiūrėti ir patikrinti daugiabučių namų, kuriuose SND balionams šalinti numatyta valstybės parama, sąrašus.
2020-08-03
Dujos, Informacija ūkio subjektams, Vartotojams

ACER skelbia viešąją konsultaciją dėl Baltijos regiono ilgalaikio pajėgumų skaičiavimo metodikos

ES energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER), kurios veikloje dalyvauja Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), skelbia viešąją konsultaciją dėl Baltijos regiono ilgalaikio pajėgumų skaičiavimo metodikos.
2020-07-31
Elektra, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams

VERT kviečia teikti pastabas Pasirengimo verstis prekyba naftos produktais vertinimo taisyklių projektui

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) parengė ir teikia viešajai konsultacijai Pasirengimo verstis prekyba naftos produktais vertinimo taisyklių projektą – pastabas ir pasiūlymus teikite iki rugpjūčio 14 d.
2020-07-30
Dujos, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams

Viešoji konsultacija dėl elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties projektą – pastabas ir pasiūlymus teikite iki rugpjūčio 28 d.
2020-07-28
Elektra, Dujos, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams
loading

Sąskaita už karštą vandenį: kodėl mokame ne tik už suvartotus kubinius metrus?

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Šiaulių energija“ ginčą dėl sąskaitų už karštą vandenį, pasisakė, kad vartotojui mokėjimai skaičiuojami pagrįstai.
2020-07-29
Posėdžio sprendimai (šiluma)

Patvirtinta Pajėgumų aukciono dalyvių pasiūlymų ir aukciono didžiausių kainų nustatymo metodika

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įgyvendindama pajėgumų užtikrinimo mechanizmo kūrimą Lietuvoje, patvirtino Pajėgumų aukciono dalyvių pasiūlymų ir aukciono didžiausių kainų nustatymo metodiką.
2020-07-27
Posėdžio sprendimai (elektra)

LITGRID AB rekonstruos elektros perdavimo liniją Šiauliai–Kaunas

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino LITGRID AB investicinį projektą – bendrovė rekonstruos 330 kV elektros perdavimo liniją Šiauliai–Kaunas.
2020-07-23
Posėdžio sprendimai (elektra)

VERT nustatė UAB ,,Ukmergės katilinė“ bazinę šilumos gamybos kainą

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) reguliuojamam nepriklausomam šilumos gamintojui UAB ,,Ukmergės katilinė“ nustatė šilumos gamybos bazinę kainą 5 metų reguliavimo periodui.
2020-07-23
Posėdžio sprendimai (šiluma)

Elektros energijos gamybos iš AEI aukcionui dokumentus bus galima teikti elektronine forma

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), ruošdamasi naujam elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių aukcionui, pakeitė Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatus.
2020-07-23
Posėdžio sprendimai (atsinaujinantys ištekliai)

VERT: 4 vandentvarkos įmonių finansinis pajėgumas nėra pakankamas licencijuojamai veiklai vykdyti

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atlikusi licencijuojamų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų 2019 m. finansinio pajėgumo vertinimą, konstatavo, kad 4 ūkio subjektų finansinis pajėgumas nėra pakankamas veiklai vykdyti.
2020-07-23
Posėdžio sprendimai (vanduo)
metodine_pagalba dsais energetikosabc
Naujienlaiškio prenumerata.
Užsakyti

Viešoji konsultacija dėl prekybos naftos produktais ir SND leidimų patikslinimo

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai Deklaracijos formos leidime numatytai veiklai vykdyti ir Prašymo formos pakeisti leidimą projektus – pastabas ir pasiūlymus teikite iki rugpjūčio 4 d.
2020-07-24

Keičiama Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodika

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodikos pakeitimo projektą.
2020-07-24

VERT kviečia teikti pastabas Reguliavimo apskaitos sistemos patikros techninės užduoties projektui

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia viešajai konsultacijai Reguliavimo apskaitos sistemos patikros techninės užduoties projektą – pastabas ir pasiūlymus teikite iki rugpjūčio 24 d. (imtinai).
2020-07-24

Pateikta elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinė ataskaita Europos Komisijai

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) parengė ir pateikė Europos Komisijai Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinę ataskaitą už 2019 metus.
2020-07-23

VERT kviečia teikti pastabas siūlomiems Energijos išteklių biržos reglamento pakeitimams

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai BALTPOOL UAB parengtą naujos redakcijos Energijos išteklių biržos reglamento projektą – pastabas ir pasiūlymus teikite iki rugpjūčio 13 d.
2020-07-23

AB „Panevėžio energija“ investuoja į patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino AB „Panevėžio energija" 2017−2018 metų investicijas į transporto priemonių, įrengimų ir kitų mechanizmų, įrangos įsigijimą, kompiuterinę ir programinę įrangą ir kt.
2020-07-23