Įeiti
Publikuota: 2016.05.23. Atnaujinta:

Nustatytas mažesnis VIAP lėšų poreikis 2016 metams


Komisija, atsižvelgdama į sumažėjusią prognozuojamą elektros energijos rinkos kainą ir gamtinių dujų tiekimo saugumo dedamąją, priėmė sprendimą sumažinti 2016 metų viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) biudžetą ir atitinkamai pakoregavo VIAP kainą, kuri bus taikoma 2016 m. II pusmetį.

Bendras VIAP lėšų poreikis 2016 m. mažėja iki 153,016 mln. Eur (ankstesnis poreikis – 158,5 mln. Eur),  VIAP kaina:
• gamintojams, gaminantiems elektros energiją ir ją vartojantiems savo reikmėms, – 1,628 ct/kWh be PVM (dabar taikoma 1,709 ct/kWh be PVM);
• visiems likusiems vartotojams –  1,497 ct/kWh be PVM (dabar galiojanti 1,577 ct/kWh be PVM).

2016 m. pradėjus veikti naujoms jungtims su Lenkija („LitPol Link") ir Švedija („NordBalt") – elektros energijos importą iš trečiųjų šalių pakeitus importu iš Lenkijos bei Švedijos, mažėja faktinės kainos didmeninėje elektros energijos rinkoje, dėl to reikalinga mažiau lėšų skirti AB „Lietuvos energijos gamyba" teikiamai tretinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugai – 25,146 mln. Eur (ankstesnis poreikis – 28,522 mln. Eur) bei elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybai – 111,161 mln. Eur (ankstesnis poreikis – 113,269 mln. Eur).

VIAP lėšos skiriamos remti ir skatinti vietinę elektros energiją gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių, strateginiams objektams, susijusiems su energetinio saugumo didinimu, finansuoti, elektros energetikos sistemos rezervų užtikrinimui dėl valstybės energetinio saugumo, VIAP lėšų administratoriaus veiklai.

Primename, kad Komisija iki gegužės mėn. pabaigos perskaičiuos ir paskelbs elektros energijos tarifus buitiniams vartotojams, kurie galios 2016 m. II pusmetį. Elektros energijos tarifai du kartus per metus perskaičiuojami įvykus reikšmingiems pokyčiams elektros energijos rinkoje, kurie turi esminę įtaką vartotojų už elektros energiją mokamam tarifui.