Įeiti
Publikuota: 2017.05.02. Atnaujinta: 2017.05.24

Komisija pristato 2016 metų veiklos ataskaitą


Komisija teikia 2016 metų veiklos ataskaitą (atsisiųskite), kurioje įvardijami svarbiausi nuveikti darbai ir sprendimai energetikos bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuose, aptariama esama reguliavimo aplinka, pagrindiniai pokyčiai ir laukiantys iššūkiai.

Svarbesni 2016 m. skaičiai:
• 2016 m. dėl Komisijos sprendimų kainodaros srityje vartotojai sutaupė 107,3 mln. Eur.
• Per metus įvyko 54 Komisijos posėdžiai, juose apsvarstyti 409 klausimai, priimti 523 nutarimai, iš jų 63 – dėl reguliavimo tvarkos ir sąlygų.
• 2016 m. paskelbtos 42 viešosios konsultacijos dėl teisės aktų projektų.
• Komisija parengė ir išplatino 447 informacinius pranešimus.
• 2016 m. gauta 540 vartotojų kreipimųsi (raštu), dažniausiai kreipiamasi dėl šilumos sektoriaus klausimų.
• Nemokamu numeriu 8 800 20 500 suteikta informacija bei konsultacijos 1365 interesantams.

Elektros energetikos sektoriuje Komisija reguliavimą taiko daugiau nei 1,8 tūkst. ūkio subjektų (įskaitant elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojus) atžvilgiu , gamtinių dujų sektoriuje – 41, šilumos bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuose – po 72.

2017 m. gegužės 10 d. Komisijos pirmininkė Inga Žilienė ataskaitą pristatė Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje (pristatymą atsisiųskite).

Komisijos 2016 m. veiklos ataskaitai pritarta Seimo Ekonomikos ir Aplinkos apsaugos komitetuose.