Įeiti
Publikuota: 2018.05.02. Atnaujinta: 2018.05.09

Komisija pristato 2017 metų veiklos ataskaitą


Komisija teikia 2017 metų veiklos ataskaitą (atsisiųskite), kurioje įvardijami svarbiausi nuveikti darbai ir sprendimai energetikos bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuose, aptariama esama reguliavimo aplinka, pagrindiniai pokyčiai ir laukiantys iššūkiai.

Svarbesni 2017 m. skaičiai:
• Per metus įvyko 58 Komisijos posėdžiai, juose apsvarstyti 596 klausimai, priimti 629 nutarimai, iš jų 58 – dėl reguliavimo tvarkos ir sąlygų.
• 2017 m. dėl Komisijos sprendimų kainodaros srityje vartotojai sutaupė 61,2 mln. Eur.
• 2017 m. paskelbta 50 viešųjų konsultacijų dėl teisės aktų projektų.
• Komisija parengė ir išplatino 474 informacinius pranešimus.
• 2017 m. gauti 486 vartotojų kreipimaisi (raštu), dažniausiai kreipiamasi dėl šilumos sektoriaus klausimų.

Elektros energetikos sektoriuje Komisija reguliavimą taiko 1654 ūkio subjektų (įskaitant elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojus) atžvilgiu, gamtinių dujų sektoriuje – 44, šilumos  sektoriuje – 74, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje – 75.

Linkime įdomaus ir prasmingo skaitymo.