Įeiti
Publikuota: 2018.12.19. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo


Komisija, atsižvelgdama į Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimą, teikia viešajai konsultacijai Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo projektą.

Esminiai pakeitimai:
• gamtinių dujų pakartotinio dujinimo ir gamtinių dujų skirstymo veiklose vietoje kainų viršutinių ribų reguliavimo bus taikomas pajamų viršutinių ribų reguliavimas;
• atsisakoma paskirtojo tiekėjo suskystintų gamtinių dujų (SGD) tiekimo kainos reguliavimo ir SGD būtinojo kiekio pardavimo kainos nustatymo;
• keičiamas SGD tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos skaičiavimas: į saugumo dedamąją bus įtraukiamos paskirtojo tiekėjo SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo pagrįstos sąnaudos, t. y.:
- sąnaudos, susidariusios dėl skirtumo tarp paskirtojo tiekėjo SGD terminalo būtinojo kiekio įsigijimo kainos ir Komisijos nustatytos vidutinės faktinės gamtinių dujų importo į Lietuvos Respubliką kainos, skaičiuojant ataskaitinio laikotarpio kiekvieno mėnesio išdujintą ir (ar) perkrautą SGD būtinojo kiekio dalį;
- būtinojo kiekio sąnaudos technologinėms reikmėms;
- SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo ilgalaikės garantijos finansavimo sąnaudos.
• numatyta, kad paskirtojo tiekėjo pajamų nuokrypis, susidaręs dėl prognozuotų ir faktinių SGD įsigijimo kainų, kiekių, technologinių sąnaudų bei vartojimo pajėgumų skirtumo už praėjusius laikotarpius taip pat bus įvertinamas skaičiuojant saugumo dedamąją.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt. Prašome pastabas ir pasiūlymus projektui teikti iki 2018 m. gruodžio 19 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (213 5270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".