Įeiti
Publikuota: 2018.11.16. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos pakeitimo


Komisija, siekdama objektyviau paskirstyti kaštus prijungiant naujus vartotojus prie gamtinių dujų sistemos, teikia viešajai konsultacijai Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos pakeitimą.

Esminiai pasikeitimai:
- individualiai (ne kvartale) prie gamtinių dujų sistemos besijungiantiems vartotojams prijungimo įmoka bus apskaičiuojama, taikant trumpiausią geometrinį atstumą. Tai leis sutrumpinti naujų vartotojų prijungimo terminus bei mažinti administracinę naštą dujų įmonei;
- jeigu prie gamtinių dujų sistemos jungiamas kvartalas, visiems jo vartotojams bus taikomos vienodos prijungimo sąlygos, t. y. priskiriamas vienodas atstumas;
- nebuitinių vartotojų prijungimo įmokoms ir įkainiams apskaičiuoti bus taikomas geriau kaštus atspindintis principas, grįstas finansinės grynosios dabartinės vertės skaičiavimu;
- įmokų ir įkainių vertė bus susieta su dujų įmonės kainos viršutinių ribų pokyčiais reguliavimo periodu ir investicijų grąžos koregavimu, siekiant užtikrinti stabilias įmokas ir įkainius.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2018 m. gruodžio 17 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

 

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".