Įeiti
Publikuota: 2018.11.16. Atnaujinta: 2018.11.16

Konsultacija dėl Tarpzoninio pralaidumo skaičiavimo, skyrimo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis sąlygų, nuostatų ir metodikos


Komisija, įgyvendindama Europos Komisijos Reglamento, kuriuo nustatomos  pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės, reikalavimus, teikia viešajai konsultacijai AB „Litgrid" kartu su Latvijos ir Estijos perdavimo sistemos operatoriais parengtas Tarpzoninio pralaidumo skaičiavimo, skyrimo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis sąlygas, nuostatas ir metodiką.

Šiuo dokumentu nustatomos taisyklės, kaip skaičiuojamas tarpzoninis pralaidumas tarp Baltijos valstybių, taip pat Lietuvos energetikos sistemos ir Rusijos (Karaliaučiaus krašto).       

Planuojama, kad Tarpzoninio pralaidumo skaičiavimo, skyrimo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis sąlygos, nuostatos ir metodika įsigalios 2019 m. sausio 1 d.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2018 m. lapkričio 21 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".