Įeiti
Publikuota: 2018.10.08. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo apskaitos ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų pakeitimo


Komisija, siekdama suvienodinti apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimus elektros energijos, gamtinių dujų, šilumos ir vandens sektoriuose, teikia viešajai konsultacijai Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo projektus.

Esminiai Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo pakeitimai (pirmoji viešoji konsultacija buvo paskelbta 2017 m. liepos 27 d.):
- aiškiau reglamentuoti reguliuojamų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo procesai;
- patikslinta ilgalaikio turto, kuris yra naudojamas bendram veiklos palaikymui, paskirstymo tvarka;
- paviršinių nuotekų tvarkymo veikla išskirta, kaip verslo vienetas (tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai);
- numatyti papildomi reikalavimai, susiję su reguliuojamos veiklos ataskaitų auditu;
- patikslintos ilgalaikio turto nuomos pajamų paskirstymo ir ilgalaikio turto apskaitos nuostatos;
- suvienodintas su kitais sektoriais turtinio įnašo likutinės vertės ir nusidėvėjimo skaičiavimas.

Esminis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimas – apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimai perkeliami į atskirą teisės aktą.

PROJEKTAI (Aprašo pakeitimas ir Metodikos pakeitimas) Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt. Prašome pastabas ir pasiūlymus projektui teikti iki 2018 m. spalio 19 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (213 5270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".