Įeiti
Publikuota: 2019.04.29. Atnaujinta:

Keičiasi kaina už importuotą arba eksportuotą elektros energijos kiekį


Komisija, atsižvelgdama į 2010 m. rugsėjo 23 d. Europos Komisijos Reglamento Nr. 838/2010 nuostatas  ir įvertinusi perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid" pateiktą informaciją, 2019 m. balandžio 26 d. paskelbė pakeistą naudojimosi elektros energijos perdavimo sistema kainą, kuri Lietuvos atveju taikoma eksportuojant / importuojant elektros energiją į / iš trečiųjų šalių. 

Metinė naudojimosi elektros energijos perdavimo sistema kaina didėja iki 0,08 ct/kWh be PVM (buvo 0,06 ct/kWh be PVM).

Metinį perdavimo sistemos naudojimo mokestį kasmet apskaičiuoja ENTSO-E. Jis nustatomas kaip įmokos už megavatvalandę, kurią dalyvaujančios šalies perdavimo sistemos operatoriai sumokėtų į perdavimo sistemos operatorių tarpusavio kompensavimo fondą, atsižvelgiant į numatomą atitinkamų metų tarpvalstybinių elektros energijos srautų apimtį, įvertis.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. balandžio 26 d. posėdžio medžiaga galite čia.