Įeiti
Publikuota: 2019.04.29. Atnaujinta:

Suderinta papildoma AB „Klaipėdos energija“ investicijų vertė


Komisija suderino pakoreguotą AB „Klaipėdos energija" 2020–2021 m. numatytų įgyvendinti investicinių projektų vertę: magistralinių šilumos tinklų rekonstrukcija Klaipėdoje – 1,3 mln. Eur (pirminė suderinta suma 1,04 mln. Eur) ir šilumos tinklų rekonstrukcija Gargžduose – 0,47 mln. Eur (pirminė suderinta suma 0,235 mln. Eur).

Investicijų vertė pasikeitė Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai patvirtinus didesnę projektų vertę.  Pusę darbams atlikti reikalingų lėšų tikimasi finansuoti iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų.

AB „Klaipėdos energija" rekonstruos susidėvėjusias, avaringas 765 m ilgio šilumos trasas Klaipėdoje – jos bus pakeistos naujomis, dėl to patiriami šilumos nuostoliai per metus vidutiniškai sumažės 541 MWh, kintamos šilumos gamybos sąnaudos (kuro, elektros, vandens) – 15,4 tūkst. Eur.

Gargžduose bus rekonstruota 852 m ilgio šilumos trasa. Po rekonstrukcijos patiriami metiniai šilumos nuostoliai vidutiniškai sumažės 16 MWh, kintamos šilumos gamybos sąnaudos (kuro, elektros, vandens) – 0,46 tūkst. Eur.

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. balandžio 26 d. posėdžio medžiaga galite čia.