Įeiti
Publikuota: 2019.06.27. Atnaujinta:

UAB „Dainavos elektra“ pažeidė reguliuojamos veiklos sąlygas


Komisija konstatavo, kad UAB „Dainavos elektra", vykdanti nepriklausomą elektros energijos tiekimą ir visuomeninio tiekimo veiklą, nėra sudariusi elektros energijos balansavimo sutarties su perdavimo sistemos operatoriumi AB „Litgrid" ar kitu balansavimo paslaugos teikėju – tai privaloma pagal Elektros energetikos įstatymą – pažeidė licencijuojamos ir leidimu reguliuojamos veiklos sąlygas.

Komisijai pateiktoje informacijoje AB „Litgrid" nurodė, kad UAB „Dainavos elektra" 2018 m. birželio 1 d. sudarė elektros energijos perdavimo paslaugos sutartį, tačiau iki šiol nėra sudaryta elektros energijos balansavimo sutartis. UAB „Dainavos elektra", vykdydama nepriklausomą elektros energijos tiekimą ir visuomeninio tiekimo veiklą, tačiau neturėdama balansavimo sutarties, be sutarties įsigyja balansavimo elektros energiją ir pažeidžia teisės aktų reikalavimus.

Komisija įpareigojo UAB „Dainavos elektra" per 20 kalendorinių dienų ištaisyti nurodytą pažeidimą,  sudarant elektros energijos balansavimo sutartį su AB „Litgrid" ir sumokant nustatytą garantijos sumą. UAB „Dainavos elektra" įspėta, kad, nevykdant Komisijos įpareigojimo, gali būti pradėta visuomeninio elektros energijos tiekimo licencijos (išduota 2018 m. birželio mėn.) ir nepriklausomo elektros energijos tiekimo leidimo (išduotas 2018 m. sausio mėn.) galiojimo stabdymo procedūra bei sankcijos skyrimo procedūra.

 

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. birželio 27 d. posėdžio medžiaga galite čia.