Įeiti
Publikuota: 2019.06.10. Atnaujinta:

Patvirtintas Ūkio subjektų konsultavimo tvarkos aprašas


Komisija, siekdama tobulinti ūkio subjektų konsultavimą reguliuojamos veiklos klausimais ir užtikrinti vienodą Komisijos kompetencijai priskirtų teisės aktų nuostatų taikymą, parengė ir patvirtino Ūkio subjektų konsultavimo tvarkos aprašą.

Esminės nuostatos:

• numatyta, kokia tvarka ir kokiais terminais teikiamos konsultacijos telefonu, raštu ir vietoje;

• reglamentuota konsultacijų kokybės vertinimo procedūra;

• nustatyti Komisijos įsipareigojimai už klaidingai suteiktą konsultaciją;

• užtikrintas grįžtamasis ryšys tarp Komisijos ir ūkio subjektų.

Išsamiai susipažinti su Komisijos 2019 m. birželio 10 d. posėdžio medžiaga galite čia.