Įeiti
Publikuota: 2019.05.27. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl Sankcijų skyrimo taisyklių pakeitimo


Komisija, siekdama užtikrinti efektyvią reguliuojamų ūkio subjektų priežiūrą ir kontrolę bei mažinti administracinę naštą, teikia viešajai konsultacijai Sankcijų skyrimo taisyklių pakeitimus.

Esminiai pakeitimai:
• įtvirtinta, kad ūkio subjekto pirmieji veiklos metai pradedami skaičiuoti nuo licencijos, leidimo, atestato išdavimo dienos ir (ar) Komisijai nustačius valstybės reguliuojamas kainas;
• numatyta, kad jog ūkio subjektams už pirmaisiais veiklos metais padarytą pažeidimą neskiriamos sankcijos, išskyrus atvejus, kai:
- ūkio subjektas padaro Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 nuostatų pažeidimus dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo;
- dėl padaryto pažeidimo atsirado sunkių padarinių ir (ar) esminės žalos kitų asmenų interesams;
- ūkio subjektas tęsė pažeidimą, nepaisydamas Komisijos nurodymo nutraukti neteisėtą veiklą;
- pakartotinai padarė pažeidimą, dėl kurio Komisija ūkio subjektą buvo įspėjusi per paskutinius 12 mėnesių.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2019 m. gegužės 31 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".