Įeiti
Publikuota: 2019.07.08. Atnaujinta:

Taryboje vyko CEER darbo grupės narių susitikimas


2019 m. liepos 5 d. Taryboje vyko Europos energetikos reguliuotojų tarybos (angl. Council of European Energy Regulators – CEER) Skatinamojo reguliavimo ir efektyvumo lyginamosios analizės grupės (angl. Incentives Regulation and Efficiency Benchmarking – IRB) susitikimas.

Susitikimo dalyvius pasveikino Tarybos Pirmininkė Inga Žilienė. Tarybos atstovai pasidalino gerąja Lietuvos praktika, vykdant reguliuojamų įmonių priežiūrą, nustatant valstybės reguliuojamas kainas. CEER nariai domėjosi investicijų vertinimo kriterijais ir tvirtinimo procedūra, taikoma Taryboje, taip pat Tarybos taikomu  Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (angl. Long-Run Average Incremental Cost – LRAIC) modeliu, kuriuo siekiama efektyvinti elektros tinklų eksploatavimą.

Taip pat daug dėmesio buvo skirta diskusijoms apie CEER rengiamą studiją, skirtą perdavimo sistemos operatorių veiklos efektyvumui vertinti – diskutuota apie studijos rezultatus bei tobulintinus metodikos aspektus.

Kitas CEER IRB susitikimas numatomas rugsėjį Vienoje. Taryba yra CEER narė ir nuolat dalyvauja CEER veikloje bei priimant sprendimus Generalinės Asamblėjos susitikimuose.