Įeiti
Publikuota: 2019.07.11. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo


​Taryba, atsižvelgdama į Energijos išteklių rinkos įstatymo pakeitimus (toliau – Įstatymas), teikia viešajai konsultacijai Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Nuo 2019 m. birželio 1 d., įsigaliojus Įstatymo pakeitimams, nereguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams, kurie šilumos ir (ar) elektros gamybai naudoja biokurą, numatyta prievolė teikti pirmenybę biokurą įsigyti energijos išteklių biržoje.

Tarybai pavesta vykdyti energijos išteklių rinkos priežiūrą bei stebėseną, prireikus taikyti sankcijas ar kitas poveikio priemones.

Įvertinus šias aplinkybes, Taryba privalo gauti informaciją iš energetikos įmonių apie faktinius pirkto kuro kiekius ir kainas.

Esminiai pakeitimai:

Numatoma prievolė nereguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams kiekvieną mėnesį teikti informaciją apie faktinius pirkto kurio kiekius ir kainas.

Numatoma prievolė energijos išteklių biržos operatoriui kiekvieną mėnesį pateikti Tarybai informaciją apie šilumos tiekėjų, elektros energijos gamintojų, šilumos aukciono dalyvių ir bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų, įsigijusių biokurą elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti, tiesiogiai sudarytus dvišalius susitarimus bei pagal šiuos susitarimus įsigytą biokuro kiekį

Kadangi šią informaciją Tarybai teiks energijos išteklių biržos operatorius, informacija apie energijos išteklių įsigijimo sandorius, jei energijos ištekliai įsigyjami ne biržoje iš Tarybos reguliuojamų ūkio subjektų nebebus renkama.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Tarybos interneto svetainėje www.vert.lt. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2019 m. rugpjūčio 12 d. (imtinai) paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu info@vert.lt.

 

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.