Įeiti
Publikuota: 2019.09.02. Atnaujinta:

Keičiasi Energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklės


Atsižvelgiant į 2019 m. birželio 1 d. įsigaliojusius Energijos išteklių rinkos įstatymo pakeitimus, kurie numato prievolę pirmumo tvarka energijos išteklių biržoje įsigyti biokurą ir nereguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino naujos redakcijos Energetikos įmonių informacijos teikimo taisykles.

Esminiai pasikeitimai:

Numatyta prievolė nereguliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams kiekvieną mėnesį teikti informaciją apie faktinius pirkto kurio kiekius ir kainas.

Energijos išteklių biržos operatoriui numatyta pareiga kiekvieną mėnesį pateikti VERT informaciją apie šilumos tiekėjų, elektros energijos gamintojų, šilumos aukciono dalyvių ir bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų, įsigijusių biokurą elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti, tiesiogiai sudarytus dvišalius susitarimus bei pagal šiuos susitarimus įsigytą biokuro kiekį.

• Tuo atveju, jei energijos ištekliai įsigyjami ne biržoje, šią informaciją VERT teiks energijos išteklių biržos operatorius, todėl rinkos dalyviams nelieka pareigos papildomai apie tai informuoti VERT.

VERT pavesta vykdyti energijos išteklių rinkos priežiūrą bei stebėseną, prireikus – taikyti sankcijas ar kitas poveikio priemones.

 

Išsamiai susipažinti su 2019 m. rugsėjo 2 d. posėdžio medžiaga galite čia.