Įeiti
Publikuota: 2019.02.08. Atnaujinta:

Biokuro rinkos stebėsenos ataskaita už 2018 m. III ketv.


Komisija, vykdydama energijos išteklių rinkos priežiūrą ir siekdama užtikrinti biokuro rinkos skaidrumą, dalyvių informuotumą, parengė ir skelbia Biokuro rinkos stebėsenos ataskaitą už 2018 m. III ketvirtį (atsisiųskite).

Svarbiausi 2018 m. III ketv. rodikliai:

Kainų pokyčiai
vidutinė energijos išteklių biržoje nupirkto biokuro kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, 2018 m. III ketv. siekė 163,92, Eur/tne, t.y. buvo 6,2 proc. didesnė nei pirkto pagal dvišales sutartis;
• 2018 m. III ketv. vidutinė biokuro kaina*, įskaitant transportavimo išlaidas, buvo 163,56 Eur/tne ir, palyginus su to paties 2017 m. laikotarpio kaina, didėjo 33,2 proc.;
• didžiausią rinkos dalį užimančio biokuro tiekėjo vidutinė kaina, įskaitant transportavimo išlaidas, siekė 162,49 Eur/tne, t. y. buvo 0,7 proc. mažesnė nei bendra rinkos kaina;
• reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai biokurą pirko 4,6 proc. didesne kaina nei centralizuotos šilumos tiekimo įmonės.

Kiekių dinamika
• 2018 m. III ketv. energijos išteklių biržoje sudaryta 1184 biokuro pirkimo–pardavimo sandoriai, kurių bendras kiekis siekė 141463 tne. Palyginti su 2017 m. III ketv., sandorių sudaryta  12,6 proc. daugiau, bendras sandorių kiekis (tne) didėjo 20,7 proc.;
• energijos išteklių biržoje įsigyto biokuro kiekis sudarė 96,3 proc. viso rinkoje pirkėjams pristatyto biokuro;
• šilumai ir elektrai gaminti iš viso nupirkta 60 755,22 tne biokuro už 9 937,18 tūkst. Eur – 7,0 proc. mažiau nei 2017 III ketv.  Didžioji nupirkto biokuro dalis (92,3 proc.) tenka centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms;
• daugiausia perkama medienos kilmės biokuro (medienos skiedrų), 2018 m. III ketv. tai sudarė 97,8 proc.

Rinkos dalyviai ir koncentracija
• biokuro rinkoje nepastebimas dalyvių skaičiaus augimas: šių metų pirmąjį ketvirtį rinkoje veikė 59 pirkėjai ir 90 pardavėjų (iš viso 149), 2017 m. III ketv. – 137;
didėja koncentracija biokuro rinkoje: 2017 m. III ketv. vienas tiekėjas, užėmęs 13,58 proc. rinkos 2018 m. III ketv. užėmė 25,61 proc. Keturi didžiausi biokuro tiekėjai kartu užima 48,59 proc. rinkos;
stebima nedidelė koncentracija: centralizuotų šilumos tiekimo įmonių ir reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų HHI indekso reikmė 941,40.

Komisija kas ketvirtį įvertina informaciją apie svarbiausius įvykius biokuro rinkoje, sudarytus sandorius biržoje, parduoto biokuro kiekius, koncentraciją rinkoje ir teikia apibendrintus duomenis rinkos dalyviams.

 

* vidutinė biokuro kaina apskaičiuojama įvertinus tiek energijos išteklių biržoje, tiek pagal dvišales sutartis įsigyto biokuro sandorius.