Įeiti
Publikuota: 2019.02.06. Atnaujinta:

Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimas neprieštarauja teisės aktams


Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija (toliau – Teismas), išnagrinėjusi norminę administracinę bylą dėl Komisijos 2018 m. vasario 28 d. priimtų Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) pakeitimų, neskundžiamu sprendimu pripažino, kad Komisijos patvirtinti pakeitimai neprieštarauja įstatymams.

Teismas šioje byloje vertino, ar Komisijos pakeistos Aprašo nuostatos, reglamentuojančios palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų skaičiavimą, t. y. kainos nustatymą, už kurią šiluma perkama aukcione, užtikrina centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms, kaip viešosios paslaugos teikėjoms, visų būtinųjų sąnaudų padengimą, įtraukiant jas į šilumos kainas vartotojams, ir ar Komisijos priimti Aprašo pakeitimai neprieštarauja Konstitucijai, Vietos savivaldos įstatymui ir Šilumos ūkio įstatymui.

Teismas konstatavo, kad Komisija, priimdama sprendimus, vadovaujasi teisės aktų nuostatomis ir siekia užtikrinti veiksmingą konkurenciją šilumos gamybos segmente, taip garantuodama, kad vartotojams šiluma būtų tiekiama mažiausiomis sąnaudomis.

Komisija aukščiau nurodytus teisės aktus priėmė, siekdama sudaryti skaidrias ir nediskriminacines konkuravimo šilumos gamybos rinkoje sąlygas visiems rinkos dalyviams, dalyvaujantiems šilumos supirkimo aukcionuose.

 

Šilumos tiekėjų ir nepriklausomų šilumos gamintojų pajamos iš šilumos gamybos veiklos priklauso tik nuo aukciono rezultatų, todėl lygiavertis konkuravimas aukcione šilumos vartotojams garantuoja mažiausią gaminamos šilumos kainą. Rinkos dalyviai, teikdami pasiūlymą aukcionui, turi neviršyti Komisijos nustatytos šilumos supirkimo kainos viršutinės ribos (palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų).

 

Šiuo metu Lietuvoje veikia 41 nepriklausomas šilumos gamintojas (27 – reguliuojami), daugiausia jų veiklą vykdo Kaune (11) ir Klaipėdoje (6), Vilniuje yra 5 nepriklausomi šilumos gamintojai.