Įeiti
Publikuota: 2020.06.30. Atnaujinta: 2020.06.30

VERT išnagrinėjo tarp AB „Ignitis gamyba“ ir AB „Amber Grid“ kilusį ginčą dėl apmokėjimo už gamtinių dujų perdavimo paslaugą remonto laikotarpiu


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) atmetė AB „Ignitis gamyba" prašymą dėl ginčo, kilusio tarp pareiškėjo ir AB „Amber Grid" dėl gamtinių dujų perdavimo paslaugos teikimo bei apmokėjimo.

AB „Ignitis gamyba" nurodė, jog nors AB „Amber Grid" magistralinio dujotiekio remonto laikotarpiu pareiškėjui neteikė gamtinių dujų perdavimo paslaugos, tačiau nesutiko sumažinti pareiškėjui išrašytų sąskaitų už remonto laikotarpiu nesuteiktą paslaugą, taip pat nesutiko grąžinti už remonto laikotarpį sumokėtas suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGDT) papildomos dedamosios lėšas.

VERT nutarė, jog AB „Ignitis gamyba" prašymas nepagrįstas bei nurodė, jog Naudojimosi AB „Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėse numatyta, kad tais atvejais, kai būtina atlikti remonto ir kitų dujų sistemų prijungimo darbus, perdavimo paslaugos gali būti ribojamos ar nutraukiamos.

Įvertinusi tarp pareiškėjo ir AB „Amber Grid" sudarytos sutarties, Naudojimosi AB „Amber Grid" gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių ir kitų teisės aktų nuostatas, VERT konstatavo, kad pareiškėjas negali būti atleistas nuo nuolatinių metinių perdavimo pajėgumų ir vartojimo pajėgumų mokesčio mokėjimo net ir tais atvejais, kai egzistavo perdavimo pajėgumų ribojimai dėl vykdomo remonto.

VERT taip pat nurodė, jog SGDT papildoma dedamoji mokama nepriklausomai nuo to, ar buvo užtikrintas nepertraukiamas perdavimo paslaugų teikimas ir (ar) egzistavo pajėgumų ribojimas, atsižvelgiant į pareiškėjo deklaruotą metinį gamtinių dujų vartojimo pajėgumų dydį.   

Perdavimo pajėgumų ribojimas dėl perdavimo sistemos operatoriaus veiksmų nepakeičia maksimalių gamtinių dujų vartojimo pajėgumų poreikio, atitinkamai Pareiškėjas turi prisidėti prie SGDT finansavimo, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme.