Įeiti
Publikuota: 2020.03.13. Atnaujinta:

VERT suderino UAB „Rokiškio vandenys“ investicijas


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino UAB „Rokiškio vandenys“ investicijas, kurių bendra vertė sudaro beveik 5,86  mln. Eur. Dalį investicijų numatyta finansuoti pasinaudojant ES struktūrinių paramos fondų lėšomis (paramos intensyvumas – iki 50 proc.).

VERT suderintos investicijos yra būtinos, siekiant užtikrinti patikimas ir kokybiškas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Rokiškio mieste ir rajone, didinti paslaugų prieinamumą vartotojams.

Didžiausia UAB „Rokiškio vandenys“  numatyta atlikti investicija – Rokiškio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, projekto vertė siekia 1,26 mln. Eur. Šiuo metu Rokiškio miesto nuotekų valymo įrenginiuose po išvalymo išleidžiamose nuotekose likęs fosforas viršija nustatytus kokybės parametrus. Rekonstravus įrenginius, bus užtikrintas efektyvesnis fosforo pašalinimas iš valomų nuotekų, padidės nuotekų valymo paslaugų efektyvumas, apsaugant aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio Rokiškio rajone. Visus darbus numatoma užbaigti iki 2020 metų pabaigos.

UAB „Rokiškio vandenys“, siekdama padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų efektyvumą bei prieinamumą vartotojams, iki 2020 metų pabaigos numačiusi Rokiškio mieste rekonstruoti 2 km vandentiekio  ir 2 km nuotekų slėginių tinklų, dar planuojama naujai pastatyti 2 km vandentiekio tinklų.

Taip pat numatyta vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei rekonstrukcija Kavoliškio kaime, Bajorų ir  Raišių kaimuose, Juodupės miestelyje – vandentiekio tinklų statyba ir rekonstrukcija, Juodupės (Raišių) vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija, Laibgalių kaime bus paklota 4,94 km nuotekų tinklų ir pastatyti nuotekų valymo įrenginiai. Šiems darbams atlikti gauta ES struktūrinių fondų parama, todėl investicijos į naujų vandentiekio nuotekų tinklų statybą derinamos su sąlyga, kad numatytuose būstuose gyvenantiems vartotojams bus užtikrintos vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų teikimas naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklais.

UAB „Rokiškio vandenys“ 2019–2021 m. laikotarpiu investuos į geriamojo vandens kokybės gerinimą: Onuškyje, Lukštuose, Skemuose, Degsniuose (Mitragalio k.) ir Pandėlio, Sriubiškių, Ragelių,  Čivylių, Didsodės, Duokiškio, Gediškių, Sėlynės kaimuose bus pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.

 

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-03-13 posėdžio medžiaga galite čia.