Įeiti
Publikuota: 2020.03.24. Atnaujinta:

VERT: gamtinių dujų kainų mažėjimas tarptautinėse rinkose leidžia efektyviau išnaudoti SGD terminalą


Vidutinė importuojamų gamtinių dujų kaina 2019 m. II pusm., palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2018 m., sumažėjo beveik 41 proc. – nuo 25,39 Eur/MWh iki 15,12 Eur/MWh, gamtinių dujų importo apimtys augo 44 proc. – skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) 2019 m. II pusm. gamtinių dujų stebėsenos ataskaitoje (atsisiųskite čia). 

1 pav. Gamtinių dujų importo apimtys pagal importo šaltinį 2018–2019 m. II pusm. (GWh ir proc.)

1_pav_dujos_2020_03_24.jpg 

  • Importas ir eksportas

Iš viso 2019 m. II pusm. į Lietuvą importuota 15.776 GWh gamtinių dujų, iš jų 4.789 GWh eksportuota į kitas ES šalis (daugiausia – į Estiją ir Latviją) – eksporto apimtys augo 3,2 karto, palyginus su 2018 m. II pusm.

2 pav. Gamtinių dujų importo ir eksporto apimtys 2018–2019 m. II pusm. (GWh)

2_pav_dujos_2020_03_24.jpg 

  • Perdavimo veikla

Gamtinių dujų kainų mažėjimas tarptautinėse rinkose lėmė 58,68 proc. – nuo 9.937 GWh iki 15.768 GWh – išaugusį gamtinių dujų transportavimą Lietuvos perdavimo sistema. 2019 m. II pusm. kartu su tranzitu Lietuvos perdavimo sistema buvo transportuota 28.297 GWh gamtinių dujų, t. y. 22,79 proc. daugiau nei 2018 m. II pusm.

Perdavimo sistemos operatoriaus gaunamos pajamos iš sistemos naudotojų už perdavimo paslaugą 2019 m. II pusm. siekė 19,23 mln. Eur ir buvo 20,76 proc. didesnės nei 2018 m. II pusm.

  • SGD terminalas

Dėl mažesnių gamtinių dujų kainų tarptautinėse rinkose augo ne tik SGD terminalo naudotojų skaičius, bet iš išdujinami gamtinių dujų kiekiai.2019 m. II pusm. SGD sistemos operatorius išdujino 13.633 GWh gamtinių dujų, t. y. 2,09 karto daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2018 m.

SGD pakartotinio dujinimo veiklos pajamos 2019 m. II pusm.  sudarė 35 mln. Eur, palyginti su 2018 m. II pusm., didėjo 11,38 proc.

3 pav. SGD pakartotinio dujinimo dinamika, GWh, 2015–2019 m. II pusm.

 3_pav_2020_03_24.jpg

  • Skirstymo veikla

2019 m. II pusm. paskirstyta 3.668 GWh gamtinių dujų, t. y. 7,07 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2018 m.

Skirstymo veiklos pajamos 2019 m. II pusm. sudarė beveik 18 mln. Eur ir, palyginti su 2018 m. II pusm., mažėjo 5,67 proc. Tai iš esmės lėmė mažesni gamtinių dujų skirstymo tarifai ir klimatinės sąlygos.

Gamtinių dujų skirstymo rinkoje pagal paskirstytų gamtinių dujų kiekius didžiausią dalį (86,3 proc.) užima AB „Energijos skirstymo operatorius".

  • Didmeninė rinka

Didmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje 2019 m. II pusm., palyginti su 2018 m. II pusm., dvišalių sutarčių pagrindu parduodamų gamtinių dujų kiekis augo 12,96 proc. – nuo 8.740 GWh iki 9.873 GWh. Nors parduodamų gamtinių dujų kiekiai augo, tačiau dėl mažesnės produkto kainos pagal dvišales sutartis didmeninėje rinkoje prekiavusių tiekėjų pajamos mažėjo: 2019 m. II pusm. jie gavo 52 mln. Eur, t. y. 24,06 proc. mažiau nei 2018 m. II pusm.

UAB „GET Baltic" gamtinių dujų biržoje buvo parduota 1.085 GWh gamtinių dujų, t. y. beveik 3 kartus daugiau nei 2018 m. II pusm., vidutinė svertinė gamtinių dujų pardavimo kaina joje mažėjo 37,89 proc. – nuo 24,51 Eur/MWh iki 15,22 Eur/MWh.

  • Mažmeninė rinka

Mažmeninėje gamtinių dujų rinkoje 2019 m. II pusm. patiekta 2.529 GWh gamtinių dujų, t. y. 27,51 proc. mažiau nei 2018 m. II pusm.: tiekimas nebuitiniams vartotojams mažėjo 36,60 proc., buitiniams – 1,81 proc. Mažėjant suvartojimui, taip pat atpigus gamtinėms dujoms tarptautinėse rinkose, mažmeninėje rinkoje prekiavusių tiekėjų pajamos mažėjo: 2019 m. II pusm. jie gavo beveik 75 mln. Eur, palyginti su 2018 m. II pusm., 34,63 proc. mažiau.

Mažmeninėje rinkoje pagal parduodamus gamtinių dujų kiekius 2019 m. II pusm. didžiausią dalį užėmė AB „Ignitis": buitinių vartotojų segmente 99,88 proc., nebuitinių 63,51 proc.

4 pav. Didmeninės ir mažmeninės gamtinių dujų tiekimo rinkos pokyčiai 2018–2019 m. II pusm. (GWh)

4_pav_dujos_2020_03_24.jpg