Įeiti
Publikuota: 2014.01.27. Atnaujinta: 2019.04.15

Komisijos nutarimų sąrašas


 

Nutarimus filtruokite pagal kategorijas

  
  
  
  
  
Priedas
  
nutarimas_2019_O3E-100.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2019 M. BALANDŽIO 1 D. NUTARIMO NR. O3E-92 „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2006 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3-92 2019.04.10O3E-100Vanduo
nutarimas_2019_O3E-101.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2006 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3-92 „DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2019.04.10O3E-101Vanduo
nutarimas_2019_O3E-102.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „DZŪKIJOS VANDENYS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2019.04.10O3E-102Vanduo
nutarimas_2019_O3E-103.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VISAGINO BŪSTAS“ PERSKAIČIUOTOS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS BAZINĖS KAINOS DERINIMO2019.04.10O3E-103Vanduo
nutarimas_2019_O3E-104.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2004 M. SAUSIO 22 D. NUTARIMU NR. O3-7 „DĖL ŠILUMOS TIEKIMO LICENCIJOS VALSTYBĖS ĮMONEI „VISAGINO ENERGIJA“ IŠDUOTOS ENERGETIKOS VEIKLOS LICENCIJOS PAKEITIMO2019.04.10O3E-104Šiluma
Nutarimas_2019_O3E-91.pdfNUTARIMAS DĖL GERIAMOJO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ ĮSIGIJIMO, ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO UŽMOKESČIO APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO2019.04.01O3E-91 Vanduo
nutarimas_2019_O3E-92.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2006 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3-92 „DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2019.04.01O3E-92Vanduo
nutarimas_2019_O3E-93.pdfNUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ INVESTICIJŲ VERTINIMO IR DERINIMO VALSTYBINĖJE KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTI2019.04.01O3E-93Šiluma
nutarimas_2019_O3E-94.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M. LIEPOS 10 D. NUTARIMO NR. O3-100 „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2003 M. BIRŽELIO 17 D. NUTARIMO NR. O3-35 „DĖL ENERGETIKOS ĮMONIŲ INVESTICIJŲ PROJEKTŲ2019.04.01O3E-94Kita
nutarimas_2019_O3E-95.pdfNUTARIMAS DĖL SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALO BŪTINOJO KIEKIO DERINIMO2019.04.01O3E-95Dujos
nutarimas_2019_O3E-96.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „AKMENĖS VANDENYS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2019.04.01O3E-96 Vanduo
nutarimas_2019_O3E-97.pdfNUTARIMAS DĖL VARTOJIMO GINČO TARP VARTOTOJO IR AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ NAGRINĖJIMO 2019.04.01O3E-97Šiluma
nutarimas_2019_O3E-98.pdf NUTARIMAS DĖL AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ 2016, 2018–2022 METŲ INVESTICIJŲ2019.04.01O3E-98Šiluma
nutarimas_2019_O3E-99.pdfNUTARIMAS DĖL AB „KAUNO ENERGIJA“ 2020 METŲ INVESTICIJŲ2019.04.01O3E-99Šiluma
Nutarimas_2019_O3E-84.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „FORTUM ŠVENČIONIŲ ENERGIJA“ 2018 METŲ INVESTICIJŲ2019.03.27O3E-84 Šiluma
Nutarimas_2019_O3E-85.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2004 M. BALANDŽIO 29 D. NUTARIMU NR. O3-62 „DĖL ŠILUMOS TIEKIMO LICENCIJOS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“ IŠDUOTOS ENERGETIKOS VEIKLOS LICENCIJOS PAKEITIMO2019.03.27O3E-85Šiluma
Nutarimas_2019_O3E-86.pdfNUTARIMAS DĖL BALTERMA IR KO, UAB KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO2019.03.27O3E-86Šiluma
Nutarimas_2019_O3E-87.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „EKOPARTNERIS“ ŠILUMOS GAMYBOS BAZINĖS KAINOS (KAINOS DEDAMŲJŲ) NUSTATYMO2019.03.27O3E-87 Šiluma
Nutarimas_2019_O3E-88.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „AUKŠTAITIJOS VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2019.03.27O3E-88Vanduo
Nutarimas_2019_O3E-89.pdf NUTARIMAS DĖL BENDRŲJŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, NUSTATYTŲ PAGAL 2016 M. RUGPJŪČIO 17 D. EUROPOS KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) 2016/1388 DĖL TINKLO KODEKSO, KURIAME NUSTATOMI APKROVOS PRIJUNGIMO REIKALAVIMAI, PATVIRTINIMO2019.03.27O3E-89Elektra
Nutarimas_2019_O3E-90.pdfNUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. NUTARIMO NR. O3-450 „DĖL PREKYBOS ELEKTROS ENERGIJA IR GAMTINĖMIS DUJOMIS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2019.03.27O3E-90Kita
Nutarimas_2019_O3E-83.pdfNUTARIMAS DĖL VARTOJIMO GINČO TARP VARTOTOJO IR AB „VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“ NAGRINĖJIMO 2019.03.26O3E-83Šiluma
nutarimas_2019_03_22_O3E_80.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VARĖNOS VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2019.03.22O3E-80Vanduo
nutarimas_2019_03_22_O3E_81.pdfNUTARIMAS DĖL UAB „PLUNGĖS BIOENERGIJA“ ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS DEDAMŲJŲ 2019.03.22O3E-81Šiluma
nutarimas_2019_03_22_O3E_82.pdfNUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „EKOPARTNERIS“ 2015 METŲ INVESTICIJŲ DERINIMO2019.03.22O3E-82Šiluma
Nutarimas_2019_O3E-73.pdfNUTARIMAS DĖL PLANINIŲ MAINŲ, SUSIJUSIŲ SU BENDRU KITOS PAROS PREKYBOS RINKŲ SUSIEJIMU, APIMTIES SKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO2019.03.14O3E-73Elektra
Nutarimas_2019_O3E-74.pdfNUTARIMAS DĖL PLANINIŲ MAINŲ, SUSIJUSIŲ SU BENDRU EINAMOSIOS PAROS PREKYBOS RINKŲ SUSIEJIMU, APIMTIES SKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO2019.03.14O3E-74Elektra
Nutarimas_2019_03_O3E-75.pdfNUTARIMAS DĖL ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽOS OPERATORIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITOS DERINIMO2019.03.14O3E-75 Šiluma
Nutarimas_2019_03_O3E-76.pdfNUTARIMAS DĖL JOTAINIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2019.03.14O3E-76Vanduo
Nutarimas_2019_03_O3E-77.pdfNUTARIMAS DĖL SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO2019.03.14O3E-77Vanduo
1 - 30Pirmyn